Tijdelijke parkeerplaats aan de Veilingweg

College Westland

De Lier 21.03.2019 - Op 24 september 2018 hebben B&W collegevragen ontvangen van de fractie CDA Westland over de Parkeerproblematiek bij sportpark de Zweth en de Veilingweg.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Vraag 1

In het uitvoeringsprogramma wordt gesproken dat er in 2019 meer duidelijk wordt over knelpunten rondom de sportparken, maar in onderstaande foto's kunt u zien dat het parkeerprobleem zeer actueel is in De Lier en ons verzoek is om dit versneld op te pakken.

Antwoord 1

De urgentie, maar ook de complexiteit van de situatie, is bij het college bekend. Wij hebben daarom opdracht gegeven een onderzoek te doen naar oplossingen die op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Op 12 maart jl. hebben we besloten het grasveld aan de Veilingweg tegenover Veilingweg 15 (Kadastraal LIE00 A 7099) voor minimaal één jaar in te richten als tijdelijke parkeerplaats. Na één jaar zullen we de situatie evalueren, ook in relatie tot onder meer de uitkomsten van het onderzoek naar de herinrichting van het sportpark.