Toch vergadering achter gesloten deuren over Westlandse Zoom

Advertorial Westland Verstandig

's-Gravenzande 26.11.2014 - Op 25 november 2014 heeft de Raad, behalve de raadsfractie van Westland Verstandig, besloten...

om over de financiële situatie binnen de Westlandse Zoom B.V. achter gesloten deuren te vergaderen. De fractie van Westland Verstandig meende dat daarvoor geen enkele aanleiding is en dat het bestuur van de gemeente Westland transparant moet zijn. Voor alle burgers moet duidelijk zijn hoe de vlag erbij staat bij de Westlandse Zoom.

Anders dan door het College wordt aangegeven, betrof het geen financiële zaken die bij bekendheid bij burgers en ondernemers tot schade voor de gemeente zou kunnen leiden. Zeker nu het College steeds maar weer, tegen beter weten in, tracht vol te houden dat de Westlandse Zoom B.V. solide is. In ieder geval wordt voor de toekomst uitgegaan van een niet te halen hoeveelheid te verkopen kavels, terwijl de kavelprijzen te hoog zijn.

De Raad heeft op 25 november jl. achter gesloten deuren een door Westland Verstandig ingediende motie behandeld. Een motie die beoogde de controlefunctie van de Raad strakker te regelen. Die motie bevatte niets geheims of zaken die niet bekend mogen zijn bij de burgers. Daar de meerderheid van de Raad echter geheimhouding wenste te betrachten, moest met gesloten deuren vergaderd worden en kan over deze vergadering geen mededeling gedaan worden.

Het spreekt voor zich dat de fractie van Westland Verstandig de verdere ontwikkeling rondom de Westlandse Zoom en ook het Nieuwe Water kritisch blijft volgen. Het College en ook de meerderheid van de Raad blijft namelijk de echte problemen voor zich uitschuiven, hetgeen niet acceptabel is.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter