Toelichting gemeente over huisvesting statushouders Tiendweg

College Westland

Naaldwijk 28.03.2024 - Op 1 maart heeft fractie FvD colllegevragen gesteld over meer huisvesting van statushouders in gemeente Westland.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren B&W u als volgt.

Inleiding
Fractie Forum voor Democratie Westland heeft vragen gesteld aan het college over meer huisvesting statushouders op de Tiendweg in Naaldwijk. Naar aanleiding van het voornemen om statushouders te huisvesten in een kantoorpand aan de Tiendweg 30 -32 in Naaldwijk, hebben Jasper van der Voort, Aryan Dijkshoorn en Peter Hofland de volgende vragen opgesteld.

Vraag 1
Is het college op de hoogte dat Westlandse jongeren moeilijk aan een woning kunnen komen?

Antwoord 1
Om voorgenoemde reden probeert het college tijdelijke woningbouw voor jongeren te realiseren, deze tijdelijke woningbouw kan snel gerealiseerd worden. Het nabijgelegen voormalige kantoorpand Tiendweg 4a is recent tijdelijk getransformeerd voor jongeren. In 2023 zijn 610 woningen gerealiseerd in de koop en huursector. De inschatting is dat 300 van deze woningen zijn toegekomen aan (jonge) starters.

Vraag 2
Zijn de financiële belangen de enige reden waarom het college kiest voor huisvesting statushouders aan de Tiendweg 30-32 in Naaldwijk in plaats van huisvesting lokale Westlanders?

Antwoord 2
Nee, dit besluit is genomen met het oog op de huisvesting van deze specifieke groep mensen met een specifieke woonvraag. Huisvesting van statushouders is een wettelijke taakstelling waarbij we zien dat de populatie (vooral alleengaanden) moeilijk past bij de sociale huurvoorraad in Westland, die grotendeels uit woningen passend voor meerpersoonshuishoudens bestaat. We vinden het ongewenst dat alleengaanden in een eengezinswoning terecht komen. Met de doorstroom vanuit het Carlton naar tijdelijke huisvesting aan de Tiendweg 30-32, komen Westlandse woningzoekenden sneller voor een woning in aanmerking.

Vraag 3
Erkent het college dat zij in bepaalde mate massa-immigratie faciliteert?

Antwoord 3
Artikel 42 vragen betreffen een nadere toelichting op de uitvoering van het gevoerde beleid van de gemeente. Deze vraag overtreft het beleidskader van de gemeente en kan om die reden niet worden beantwoord. Het college voert slechts de wet uit. Vragen over rijksbeleid kunt u via uw fractie in de Tweede Kamer aan de orde stellen.

Vraag 4
Erkent het college dat zowel op de korte als op de lange termijn het moeilijk gaat worden om grotere aantallen passende woningen te realiseren?

Antwoord 4
Het vinden en realiseren van grotere aantallen passende woningen voor diverse doelgroepen is een uitdaging die afhankelijk is van veel factoren. U moet dan denken aan schaarste van grondstoffen en arbeid, draagvlak, juridische procedures en regelgeving van hogere overheden. Het college spant zich in om lopende woningbouwprojecten te versnellen en daar waar zich kansen voor doen om snel woningbouw te realiseren deze op te pakken.

Vraag 5
Ziet het college het verband dat hoe meer zij de massa-immigratie faciliteert des te minder zij in de behoeften van de lokale Westlanders kan voorzien?

Antwoord 5
Artikel 42 vragen betreffen een nadere toelichting op de uitvoering van het gevoerde beleid van de gemeente. Deze vraag overtreft het beleidskader van de gemeente en kan om die reden niet worden beantwoord. Het college voert slechts de wet uit. Vragen over rijksbeleid kunt u via uw fractie in de Tweede Kamer aan de orde stellen.

Vraag 6
Forum voor Democratie Westland beseft zich goed dat onze gemeente onder druk wordt gezet vanuit de regering middels toenemende wetgeving en toenemende geldstromen. Hierdoor heeft het college moeilijke beslissingen moeten nemen, waardoor zij op een zekere hoogte nog controle heeft. Dit valt te prijzen, echter dient het college dit ook op waarde in te schatten. Het geprognotiseerde bedrag van € 960.000 aan jaarlijkse kosten op basis van 35 alleenstaande statushouders is immers een ruime inschatting. Daarbij zal capaciteitsuitbreiding van huisvesting statushouders in de toekomst alleen maar leiden tot meer afhankelijkheid van geldstromen vanuit het Rijk.

Is het college met Forum voor Democratie Westland eens dat het geprognotiseerde bedrag van € 960.000 aan jaarlijkse kosten op dit moment een ruime inschatting is?

Antwoord 6
Nee, het college is het hier niet mee eens, dit is een realistische inschatting.

Vraag 7
Is het college met Forum voor Democratie Westland eens dat capaciteitsuitbreiding van statushouders in de toekomst alleen maar tot meer afhankelijkheid van geldstromen vanuit het Rijk leidt?

Antwoord 7
Zoals u in de gemeentelijke begroting kunt zien is de gemeente Westland voor ongeveer driekwart van haar inkomsten afhankelijk van de Rijksoverheid.

Vraag 8
Is het college met Forum voor Democratie Westland eens dat onze gemeente in de toekomst niet nog afhankelijker dient te worden van de geldstromen vanuit het Rijk?

Antwoord 8
Zie antwoord 7.

Reacties (19 reacties geplaatst)

Wat is het verschil tussen een statushouder en een asielzoeker?
In de praktijk: geen!
Aangezien we vrijwel alles wat hier binnenkomt een verblijfsvergunning geven is het verschil zuiver administratief. En die enkeling die geen verblijfsvergunning krijgt, gaat ook niet weg. Dus........
Onnozelheid is het dodelijkste virus van deze tijd.
Dus 35 statushouders kosten gemeente Westland € 2285,00 per maand!
Het mag wat kosten 😉
Beste Peerke,
Appels met Peren (of op z`n Westland Tomaten met Paprika's) vergelijken.

Een statushouder heeft een verblijfsvergunning en een asielzoeker komt net binnen in Ter Apel.

Statushouders worden gehuisvest zoals we verplicht zijn, en asielzoekers kunnen we hier nergens kwijt. Vandaar het geluid van de meerderheid van de Raad hier geen asielzoekers, want we zitten al vol met mensen uit Oekraïne en Statushouders en wij normaal en gewoon opvangen.
Men verbrandt geen deken om van een vlo af te komen.
Westlandse huizen voor Westlanders?
Dan eerst ook maar eens beginnen met alle Hagenezen die in Westland wonen eruit te zetten.
Dan kunnen de Westlanders die noodgedwongen in Den Haag wonen weer terug naar Westland.
O, o, wat is het toch weer over duidelijk wie links is en wie over de rechtervleugel gaat. Ook is voor mij wel duidelijk wie er ons oude Westland weer in de uitverkoop zetten.
Ernst zoldertje over nee zeker jij snapt het nog steeds niet
Beste @Peerke, zo gaat ook Geert Wilders te werk. En ze trappen er nog in ook.
Ben er helemaal klaar mee. Gemeente Westland eerst een grote mond in de media, wij huisvesten geen asielzoekers meer. En nu trekken ze alles uit de kast om ze toch weer een nieuw onderdak te bieden. Een mes in de rug voor alle Westlandse woningzoekenden. Westlandse politici zonder ruggengraat.
Het moet niet gekker worden hier met al die lui. Wanneer stop het nou eens?
Onnozel geleuter van RechtsAf.
Die LPF was net zo'n wassen neus als de PVV nu is. De kiezers die zo gek waren op extreme uitspraken moeten nu toezien hoe de (onhaalbare) beloften in de ijskast worden gezet. Wilders blijkt nog minder betrouwbaar dan degenen die hij van vanalles betichtte. De kluit wordt belazerd!
Pim we missen je al jaren jij heeft ons hier voor gewaarschuwd en deze partijen trappen er met open ogen in zo ook die duimen naar beneden hier
Eigen volk eerst!!!!
Woonlasten nemen en gewoon achteraan sluiten!!
Hoe bedoel je haat zaaien....
Gewoon achteraan in de wachtrij net als ieder ander, moet niet gekker worden dit en erger nog, waar stopt dit....
Berg, denk dat jij nog niet eens geboren was toen er een linkse regering was.
Het zijn dus de rechtse partijen die ze binnenhalen, dus neem jij er ook een paar in huis
Het moet niet gekker worden overal . Het is nu toch wel een keer klaar met al die lui hierzo.
Ik snap niet dat de linkse kliek die ze zo graag binnenhalen er niet een paar in huis nemen. Zij halen ze toch hierheen.
Eigen mensen eerst al die veilige landers terug wat kom je doen ja een huis een uitkering ik snap het maar het is genoeg zo al jaren stop er nu mee nee gisteren eigenlijk al als wij daar heen zouden trekken denk je dat wij al die luxe en gratis dingen zouden krijgen echt niet bekijk het maar en morgen weg is dan het anrwoord

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.