Toelichting over inzameling huisvuil en papier

Geplaatst door Westlanders.nu op 02/07/2020 08:32 - Gewijzigd op 02/07/2020 08:49

Westland 02.07.2020 - Op 9 juni heeft het college vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over klachten rondom het ophalen van huisafval.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Wederom komen bij onze fractie een tiental klachten binnen over, zoals mensen het zelf noemen, "een zooitje in Ter Heijde". Nu ging het om de situatie na het legen van de containers. Wij citeren de melding zoals die door één van de bewoners gedaan is: ''Het was wederom een zooitje in de Michiei de Ruijterstraat in Ter Heijde. Om te huilen hoeveel afval er op straat lag na het legen van de containers.

Ik heb een melding gedaan op de BuitenBeter app (de zoveelste dit jaar) en heb het samen met meneer ... opgeruimd. Nog een buurtbewoner kwam erover klagen, maar ze klagen wel maar de Gemeente Westland doet er niets mee. Terwijl er luiers, etensresten, plastic en zelfs een insulinespuit op straat liggen en de buren weten van wie dit afval afkomstig is. Hoe kunnen we dit oplossen? Iemand een idee?

Vraag 1
Hoe kan het dat op deze wijze het nieuwe bedrijf HVC omgaat met het ophalen van afval?

Antwoord 1
HVC haalt in de gemeente alleen papier op. Het betreft hier de inzameling van huisvuil, dat is een andere contractant. De betreffende situatie in Ter Heijde is bekend. Waar het rommel betrof door het niet goed ophalen door de contractant, is de contractant aangesproken. Het vuil op deze locatie komt echter ook door te volle en openstaande containers, waardoor vogels, andere dieren of de wind aan de haal gaan met het vuil. Met de bewoners van eerdere meldingen wordt nogmaals contact opgenomen om te bespreken hoe dit kan worden voorkomen.

Vraag 2
Is het College niet in staat om dit goed aan te sturen gezien de vele klachten die er al geweest zijn en ook de mooie toezeggingen van het College van beterschap?

Antwoord 2
Het ophalen van alle afvalstromen door de verschillende inzamelaars loopt in algemene zin stukken beter. Het aantal klachten over het regulier inzamelen zijn een stuk minder. En de lijntjes met de inzamelaars zijn kort, zodat meldingen snel worden opgepakt. In Corona-tijd is er wel meer aanbod van afval en grofvuil en is het regelen van extra capaciteit door de inzamelaars moeilijk. Dat leidt helaas tot extra meldingen. De gemeente blijft met de inzamelaars streven naar verdere verbetering van de service, ook in Corona-tijd.

Vraag 3
Wanneer gaat het goed functioneren daar het nieuwe bedrijf nu al een half jaar bezig is, maar het nog steeds niet goed lijkt te gaan?

Antwoord 3
Ook de inzameling van papier van HVC loopt inmiddels een stuk beter. Er zijn nog wel meldingen. Alhoewel dit relatief gezien inmiddels een klein percentage betreft, blijven we ook bij HVC aansturen op verdere verbetering van de uitvoering.