Toenemende regeldruk bij organisaties van Westlandse evenementen

VVD Westland

Westland 05.07.2016 - VVD Westland bereiken signalen dat de toenemende regeldruk vanuit de gemeente wat betreft veiligheid

bij evenementen leidt tot hoge kosten en inspanningen. Stichtingen, verenigingen, winkeliers(-verenigingen) en de horeca die evenementen organiseren en coördineren moeten steeds dieper in de buidel tasten om aan alle regels te voldoen die door de gemeente worden gesteld aan de veiligheid. Zij zijn er onevenredig veel tijd mee kwijt.

College geeft uitleg over vergunningverstrekking Westland Reünie

Ook de Westlandse feestweken staan onder druk. Het bestuur van STEC b.v.  gooide afgelopen jaar de handdoek in de ring vanwege de toenemende regeldruk. STEC werd 15 jaar geleden in het leven geroepen om zo de vergunningsaanvraag beter te doen verlopen, omdat anders ieder podium een eigen aanvraag moest indienen. Terug naar een tijd waarbij ieder podium zijn eigen aanvraag moet indienen is onwenselijk. Uit het AD vernamen we dat ook de toekomst van het Dijkrockfestival in het geding is, omdat de organisatie, die net als STEC draait op vrijwilligers, de druk niet meer aan kan.

Uiteraard hebben wij als VVD Westland veiligheid hoog in het vaandel. Echter, veiligheid, tijd en kosten moeten wel in balans zijn. Als er op deze voet wordt doorgegaan is er over een paar jaar geen Westlands evenement meer over. Daarom willen we antwoord op de volgende vragen:

1.                   Hoe kan de gemeente met zo min mogelijk regeldruk een acceptabele mate van veiligheid garanderen? 

2.                   Kan er met de huidige regels nog wel een dorpsfeest georganiseerd worden?

3.                   Is de gemeente bereid met de organisatoren mee te denken, waarbij er rekening mee wordt gehouden dat de Westlandse feestweken worden georganiseerd door stichtingen en verenigingen die louter bestaan uit vrijwilligers?

4.                   Hoe zit het met inzet de politie en/of buurtpreventie?

VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van VVD Westland,

Elly van der Wilk

Vincent Hayward