Ventilatie op scholen grotendeels in orde

College Westland

Westland 14.10.2021 - Op 24 augustus 2021 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie LPF over ventilatie op scholen.


In gevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Inleiding
Uit verschillende wetenschappelijke stukken is gebleken dat Corona besmettingen voornamelijk door aerosolen in de lucht van slecht geventileerde ruimten wordt verspreidt. De Algemene Onderwijsbond (AOb) geeft aan dat er op een groot aantal scholen nog altijd zorgen zijn over de ventilatie en de luchtkwaliteit. Volgens de PO raad heeft 80 procent van de scholen een slecht binnen klimaat. Een optimaal binnenklimaat is belangrijk voor goede gezondheid van leerlingen en onderwijspersoneel in de school.

Meeste middelbare scholen volledig open Foto archief Daarnaast zijn de leerprestaties in een goed geventileerde onderwijsruimte beter. Ondanks dat scholen lang dicht waren in verband met de coronamaatregelen, en een coördinatieteam van de overheid scholen aanspoorde hun ventilatie te verbeteren, is er volgens de branchevereniging Binnenklimaat Nederland relatief weinig actie ondernomen om de ventilatie op scholen te verbeteren.

Meeste middelbare scholen volledig open

Vraag 1
Is het college het met ons eens dat een goede ventilatie op scholen voor de algemene gezondheid en nu door het rondgaan van het Covid 19 virus extra belangrijk is?

Antwoord 1
Ja, op basis van de kwaliteitsimpuls voor schoolgebouwen heeft de gemeente aan verbetering van het binnenklimaat in scholen in het verleden (2009, 2012 -2015 en 2018) aanzienlijke middelen voor scholen beschikbaar gesteld. Het ging toen om een gezamenlijk bedrag van circa € 3,8 mln. Op basis van de gestelde eisen voldoen de scholen thans aan het Frisse scholen klasse B criterium.

Vraag 2
Heeft het college inzicht hoe het gesteld is met de ventilatie in de schoolgebouwen binnen de gemeente Westland?

Antwoord 2
Ja, maar voor die gevallen waarbij uit onderzoek blijkt, dat de ventilatie toch onvoldoende is hebben wij inmiddels een vraag aan de schoolbesturen gesteld. Het antwoord daarop is echter nog niet volledig om daaruit nu al conclusies te kunnen trekken.

Vraag 3
Kan het college navragen bij de schoolbesturen welke schoolgebouwen in Westland de ventilatie onvoldoende op orde hebben?

Antwoord 3
Ja, die vraag is inmiddels gesteld. Zodra wij hierover bericht hebben ontvangen, informeren wij u nader.

Vraag 4
Kan het college bij de schoolbesturen navragen welke actie zij gaan uitvoeren om de ventilatie op alle scholen binnen W estland op orde te krijgen.

Antwoord 4
Ja.

Vraag 5
Is het college van mening dat er ook (volksgezondheid) een verantwoording voor een goede ventilatie in schoolgebouwen bij de Gemeente ligt?

Antwoord 5
De primaire verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de schoolbesturen, maar als gemeente vinden wij dit ook zeker van belang. De gemeente heeft daar eerder aanzienlijke bijdragen voor verstrekt. Zie ook antwoord 1.

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.