Verdwijnt Westland in de metropoolregio?

Advertorial Westland Verstandig

Westland 15.09.2014 - In het Financieel Dagblad van vrijdag 12 september 2014 en zaterdag 13 september daaraanvolgend heeft burgemeester Jozias van Aartsen...

van de gemeente Den Haag zijn visie gegeven op de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Daarin doet hij vergaande uitspraken zowel over de huidige situatie rondom de totstandkoming van de metropool alswel over de bestuurlijke vorm van de metropool op termijn met zelfs de mogelijke komst van één burgemeester in de metropool.

De vraag is hoe de reactie is van onze burgemeester, tevens lid van het DB van Haaglanden nu burgemeester Van Aartsen duidelijk laat blijken niet geïnteresseerd te zijn in wat Westland wil en of de burgemeester richting de heer Van Aartsen actie onderneemt dat dit soort vergaande uitspraken op dit moment op zijn zachtst gezegd niet op hun plaats zijn?

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter