Vergadering commissie bestuur van 28 juni

Geplaatst door Westlanders.nu op 28/06/2018 23:01 - Gewijzigd op 29/06/2018 11:09

Naaldwijk 28.06.2018 - De commissie bestuur heeft donderdagavond aan de Verdilaan over verschillende Westlandse zaken overlegd, waaronder de veiligheid in de regio.

De agenda zag er als volgt uit;

01 Opening 19:01
02 Vaststelling agenda 19:01
03 Mededelingen van de voorzitter en Burgemeester 19:09
04 Spreekrecht voor burgers 19:33
05 Besluitenlijst van 24 mei 2018 19:34
06 Actie- en toezeggingenlijst/LTA 19:34

07 Bespreken ingekomen stukken 19:34
07.1 Schrijven Vogelbescherming Nederland d.d. 25-04-18 inzake groen en vogelvriendelijk beleid in uw gemeente
07.2 Schrijven RKC d.d. 20-04-2018 inzake reactie op initiatiefvoorstel raad 19:37
07.3 Schrijven VNG d.d. 17-05-18 inzake ledenbrief interbestuurlijke samenwerking en financiële ruimte in de nieuwe raadsperiode 19:40

08 Aanbieden RKC-rapport economisch beleid in de gemeente Westland
09.a Ontmoeting Driehoek (teamchef en gebiedsofficier) 19:40
09.b Jaarlijkse terugkoppeling van de werkzaamheden van de BOA’s 20:21
10.a Memo burgemeester d.d. 04-06-18 inzake toelichting Hoofdlijnenakkoord dossier Galgeweg 3 te Naaldwijk
10.b Voorstel tot opheffing van de geheimhouding op de presentatie dossier Galgeweg te Naaldwijk gehouden in de besloten raadscommissie EFO van 18 april 2018

11 Memo burgemeester d.d. 19-06-18 inzake omgevingsanalyse uitbuiting arbeidsmigranten
12 Memo burgemeester d.d. 19-06-18 inzake discussiestuk handhaving glastuinbouwgebied 21:43
13 Rondvraag 22:13
14 Sluiting 22:19