Verkiezingsuitslag gemeente Westland definitief

Gemeente Westland

Naaldwijk 21.03.2014 update - Het Centraal Stembureau heeft de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Westland vastgesteld.

Daarmee zijn deze definitief. De hertelling van stembureau 25 en 36, die vandaag heeft plaatsgevonden, heeft geen verandering van de zetelverdeling en de kandidaatvolgorde tot gevolg gehad.

Bij één stembureau was het proces-verbaal verkeerd ingevuld: een kandidaat kreeg geen 121 maar 12 stemmen toebedeeld, een verschil van 109 stemmen.

Bij het andere stembureau was sprake van een onduidelijk ingevuld proces-verbaal. Bij hertelling bleken er geen verschillen te zijn.

Definitieve uitslag

LijstPartijZetels 2014Zetels 2010
1GemeenteBelang Westland611
2CDA98
3Lokale Politieke Federatie Westland66
4Westland Verstandig-LEO 2.074
5Progressief Westland: PvdA/GroenLinks33
6VVD42
7ChristenUnie-SGP22
8D6621
9NVU00

Opgeroepen: 81.360
Opkomst: 47.657
Opkomstpercentage: 58,58%
Geldige stemmen: 47.439
Blanco: 113
Ongeldig: 105

De berekening

Door het systeem van grootste gemiddelde kan het voorkomen dat een partij met relatief weinig stemmen “over” aanspraak maakt op een restzetel.

Het gaat immers om het gemiddelde aantal uitgebrachte stemmen per zetel. (zie de uitleg hieronder vanuit de kieswet)

Restzetels

Na de eerste toedeling van de zetels aan de partijen blijven meestal nog zetels over. Dit worden restzetels genoemd. Deze restzetels worden verdeeld volgens het 'systeem van de grootste gemiddelden' (bij gemeenten met 19 of meer raadszetels), zie Kieswet P 7, of het 'systeem van de grootste overschotten' (bij gemeenten met minder dan 19 raadszetels), zie Kieswet art. P 8.

Systeem van grootste gemiddelden

-          eerst wordt voor alle lijsten berekend hoeveel stemmen per zetel op de lijsten zouden zijn uitgebracht, als die lijsten één zetel extra zouden krijgen (het aantal stemmen deel je door het aantal behaalde volle zetels + één);

-          de uitkomsten van deze berekening zijn de gemiddelden; zij worden naar grootte gerangschikt;

-          de eerste restzetel gaat naar de lijst met het grootste gemiddelde. Voor deze lijst wordt opnieuw berekend wat het gemiddelde nu is, uitgaande van het aantal volle zetels, de toegewezen restzetel en één extra zetel;

-          als er nog een restzetel te verdelen is, wordt deze wederom toegewezen aan de lijst met het grootste gemiddelde;

-          deze procedure wordt zo nodig herhaald, totdat alle restzetels verdeeld zijn.