Volkskas moet binnenkort stoppen aan Woudtzicht

Geplaatst door Westlanders.nu op 05/09/2013 10:50 - Gewijzigd op 05/09/2013 11:15

De Lier 05.09.2013 - De fractie LPF Westland heeft B&W in een op 25 juli 2013 ontvangen brief een vraag gesteld inzake de Volkskas aan het Woudtzicht.

In de memo van het college 19 februari 2013 is aangegeven dat de Volkskas in strijd is met het bestemmingsplan “Glastuinbouwgebied Westland”. Handhavend optreden zou in de lijn der verwachting liggen, echter in het AD van 22 juli 2013 verscheen een bericht onder de kop “Volkskassers gezocht”.

Vraag

Gezien het artikel in het AD gaat de exploitatie van de Volkskas gewoon door. Hoe kan dat het geval zijn nu de activiteiten in strijd zijn met een zeer recent vastgesteld bestemmingsplan en van legalisatie niet is gebleken?

Antwoord

De activiteiten van de Volkskas zijn inderdaad in strijd met het vigerende bestemmingsplan “Glastuinbouwgebied Westland”. De activiteiten van de Volkskas zijn eveneens in strijd met het voorgaande bestemmingsplan “Buitengebied Noord” in combinatie met de “parapluherziening bestemmingsplannen buitengebied Westland”. Aangezien legalisatie (in ieder geval op deze locatie) niet aan de orde is, zal er op korte termijn een vooraankondiging verzonden worden waarin gesommeerd wordt om de activiteiten te staken.

Wij gaan er vanuit uw vraag met deze brief te hebben beantwoord.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Westland

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak