Vorig jaar 297 incidenten met verwarde personen

College Westland

Westland 12.04.2018 - Op 28 februari heeft het college vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over het verhoogd aantal verwarde personen

in de regio. Ingevolgde artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1

Heeft het College zicht op de hoeveelheid incidenten met verwarde personen in Westland?

Antwoord 1

In de gemeente Westland was er sprake van 297 incidenten in 2017. De 297 incidenten van 2017 betekenen een toename van meer dan 60 procent ten opzichte van 2016, toen er 183 incidenten waren (tegen 143 in 2015).

Zorgelijke toename overlast van verward gedrag

Vraag 2

Destijds was voorlopig het politiebureau Den Haag de aangewezen plek voor opvang en de definitieve plek zou GGZ Delft worden. Recent heeft de burgemeester daar nog berichtgeving over gedaan. Is het te verwachten verhoogde aantal incidenten aanleiding om een Westlandse voorziening te creëren?

Antwoord 2

Ondanks de toename van het aantal incidenten is er geen aanleiding om een voorziening in Westland te creëren.

Verwarde of overspannen personen die in acute nood verkeren, werden in het verleden vaak in een politiecel opgesloten. Dit gebeurde in afwachting van doorgeleiding naar zorg zonder dat er sprake was van een strafbaar feit. Door overbrenging naar de Opvang Verwarde Personen in Delft, wordt er nu direct adequate psychiatrische hulp geboden.

Vraag 3

Welke preventieve maatregelen kunnen worden genomen door het College om te voorkomen dat mensen in de problemen komen en situaties uit de hand lopen?

Antwoord 3

Als uitwerking van een onderdeel van het sociaal beleidskader is in maart 2018 het uitvoeringsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang 2018 vastgesteld.

Het uitvoeringsplan heeft als doel een stevige samenwerking in de (zorg)keten voor onder andere mensen met verward gedrag.

Bekijk uitslag