Vraagtekens bij winkelcentrumplan 's-Gravenzande

Geplaatst door Westlanders.nu op 25/10/2013 06:00 - Gewijzigd op 25/10/2013 06:10

Westland 25.10.2013 - De fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft in de Raadsvergadering van 15 oktober jl. aan het College vragen gesteld over de voortgang van de winkelcentrumplannen ‘s-Gravenzande.

Vraagtekens bij winkelcentrumplan 's-Gravenzande

De fractie heeft na verkleining van het aanvankelijke plan in 2012 ingestemd met het plan. Voorwaarde was wel dat de plannen op tijd en binnen de gestelde tijd van ca 2,5 jaar gerealiseerd zullen worden. Dat wil zeggen start in eerste kwartaal 2014 en gereed medio 2016. De twijfels over de haalbaarheid van het winkelplan met meer dan 7.500 vierkante meter winkels en ca. 100 appartementen die de fractie had in 2012 werden door het College van B&W en de projectontwikkelaar weggewoven. Uitvoering ineens en op tijd werd door beiden toegezegd en gegarandeerd.

Vraagtekens bij winkelcentrumplan 's-Gravenzande

Dit keer -na een aantal mislukte pogingen- zou wel uitvoering plaatsvinden. Onze fractie heeft gewezen op de hiaten in de samenwerkingsovereenkomst. Vandaar dat een garantie gevraagd en gegeven werd door de wethouder Duijvestijn en de heer de Haas van Bouwfonds.

De fractie kwam recent ter ore dat Bouwfonds in fases wil gaan bouwen en niet van plan is voor leegstand te bouwen. Daar de wethouder -ten onrechte- hiervan niets aan de Raad heeft verteld hebben wij direct vragen daarover gesteld. In de antwoorden erkende de wethouder dat onze fractie goed geïnformeerd was. Inderdaad wil Bouwfonds in fases bouwen. De wethouder wilde of kon geen details aangeven, niet anders dan dat overleg met Bouwfonds gaat plaatsvinden. Eigenaardig.

Vraagtekens bij winkelcentrumplan 's-Gravenzande

Uiteraard zal de fractie erop toezien dat de beloftes uit 2012 worden nakomen. Gebeurt dat niet dan moet direct teruggevallen worden op het door onze fractie eerder gelanceerde plan van aanpassing van het huidige winkelcentrum en geen totale nieuwbouw. Wij zullen niet accepteren dat enkel de twee geplande supermarkten worden gerealiseerd en vervolgens "naar behoefte" gebouwd gaat worden. Deze gedachte zou door Bouwfonds geuit zijn. Ook vinden wij niet acceptabel dat gebouwd gaat worden voor de leegstand. Als daarvan sprake is dan zal het plan verkleind moeten worden. Wij vinden dat die conclusie dan wel snel getrokken moet worden.

We willen wel snel actie en aanpassing van het winkelcentrum. Dat is van het grootste belang voor de leefbaarheid van ‘s-Gravenzande. ‘s-Gravenzande verdient nu op korte termijn een nieuw of vernieuwd winkelcentrum. Wij blijven de ontwikkelingen, met een positieve benadering uiteraard, volgen. In ieder geval vinden wij dat zonder absolute duidelijkheid dat het centrum gerealiseerd wordt de gemeente niet de verworven panden aan Bouwfonds dient over te dragen. Als dat gebeurt dan verliest de gemeente de grip op het tempo en wijze van uitvoering .Dit zullen we niet accepteren. Bouwfonds denkt uiteraard enkel aan haar eigen financieel belang en dat hoeft niet overeen te komen met het belang van ’s-Gravenzande.

Vraagtekens bij winkelcentrumplan 's-Gravenzande

Tenslotte baart de fractie ook zorgen dat de animo bij de bestaande winkeliers om tijdelijk naar de Multimate te gaan erg gering is of nog is. Ook die ontwikkeling moet goed gevolgd worden. Immers ook tijdens de bouw moet het winkelgebeuren in de dorpskern ‘s-Gravenzande doorgaan. Voorts zegt de verhuisinteresse ook iets over de invulling van het nieuwe winkelcentrum.

Peter Duijsens

Fractievoorzitter Westland Verstandig-LEO 2.0