Vraagtekens inzake gezinshereniging statushouders in Westland

GemeenteBelang Westland

Westland 18.07.2016 - De fractie van GemeenteBelang Westland is benaderd over het volgende. In een appartementencomplex is een woning toegewezen aan één persoon,

een asielzoeker c.q. statushouder. Het betreft een 3 kamerappartement. Nadat deze persoon enkele maanden alleen heeft gewoond hebben zich nu een vrouw en twee kleine kinderen bij hem gevoegd. Andere bewoners hebben daarover vragen gesteld aan de corporatie.

Maassluise college wil veertig extra statushouders opvangen

Tot hun grote verbazing gaf de corporatie aan hiervan niet op de hoogte te zijn en werd tegelijkertijd aangegeven dat de woning niet geschikt is voor bewoning door een 4-persoonshuishouden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Hoe gaat het proces van verhuring? Huurt het COA de woning en plaatst er vervolgens een statushouder in, en wat is de rol van de gemeente?

2. Wie administreert de plaatsingen? Als het COA dat doet behoort dat dan gecommuniceerd te worden met de gemeente en/of de woningcorporatie?

3. Wat weet de gemeente en/of de corporatie over “nareizende familieleden”? Is dat bevoegdheid COA? Of gaat dit in samenspraak met de gemeente?

4. Hoe kan het zijn dat de samenstelling van bewoning verandert terwijl de corporatie daar niet van op de hoogte is?

5. Kan het COA dit eigenhandig doen en bepaalt het COA dan ook of de woning geschikt is?

6. Is het college het met GBW eens dat een dergelijke situatie onwenselijk is rekening houdend met de andere bewoners van het complex?

7. Is het college bereid hierover opheldering te vragen aan het COA zodat dit in de toekomst anders wordt geregeld?

Wij verzoeken u deze vragen conform de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van Gemeentebelang Westland,

Frank Rijneveen