Vraagtekens LPF Westland rondom asbestkwestie de Leuningjes

LPF Westland

Poeldijk 25.04.2016 - De fractie van LPF Westland heeft kennis genomen van de discussie rondom de vondst van asbest in zalen-centrum

De Leuningjes in Poeldijk. Inmiddels is hierover in de commissie en in de raad al enige keren over gesproken. Tevens zijn wij benaderd door leden van de werkgroep Leuningjes 2.0 en een initiatief van een andere groep Poeldijkers gelieerd aan de RK-Kerk.

Gemeenteraad zoekt oplossing voor de Leuningjes

Verder hebben wij kennis genomen van de recente presentatie van het stichtingsbestuur van De Leuningjes waar wij op zijn zachts gezegd niet vrolijk van zijn geworden. Een ander feit is dat in de periode 2003-2004 De Leuningjes in zijn geheel is gerenoveerd, waarbij diverse Westlandse bouw/verbouwondernemers bij zijn betrokken geweest. (zie: http://www.margreetvanderhoeven.nl/hotel-en-horeca/de-leuningjes/ )

Vanuit de hoek van degene die betrokken waren bij de eerdere renovatie is met enige verbazing gereageerd op het asbestrapport wat nu is gepresenteerd, gezien de hoeveelheden asbest en plaatsen die daarin zijn genoemd. Onze fractie maakt zich verder zorgen om het niveau en de competentie van het huidige stichtingsbestuur als het gaat over het voorbestaan van De Leuningjes.

Verder vliegen de bedragen over sanering of sloop ons om de oren, (aannames dus) terwijl er nog geen fatsoenlijke tender is uitgeschreven.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Op welke basis zijn bedragen zoals eerder genoemd voor sloop/sanering ( 1,2 miljoen euro) en renovatie ( 3 miljoen euro) bepaald door de gemeente?

2. De Leuningjes is eigendom van de gemeente die het vervolgens verpacht aan het stichtingsbestuur. Op welke voorwaarden is deze verhuur/verpachting gebaseerd en kan het college de schriftelijke stukken hiervan aan ons doen toekomen?

3. Door wie wordt het stichtingsbestuur van de Leuningjes benoemd en aan wie legt dat bestuur vervol- gens verantwoording af?

4. Er is door SAM advies bv een rapportage opgemaakt van de controle op asbest. In dit rapport zijn een grote hoeveelheid ruimtes aangegeven met mogelijke asbestconcentraties. Hoe kan het dat na een uitgebreide renovatie in 2003-2004 van de gehele Leuningjes geen enkele opmerking is gemaakt over de aanwezigheid van asbest?

5. Wat zijn de totale kosten geweest van de eerdere renovatiewerkzaamheden zoals eerder genoemd?

6. Hoe is het toezicht op gemeentelijk vastgoed geregeld zoals bijvoorbeeld bij De Leuningjes en is er voor 2015 nooit enig vermoeden geweest van aanwezig asbest?

7. Pas vanaf 2008 is er een verplichte asbest inventarisatie door een gecertificeerd bedrijf. Wanneer is er tussen 2008 en enid 2015 een inventarisatie gedaan op asbest in De Leuningjes?

8. Wat zijn de onderzoekskosten geweest van dit rapport van SAM advies BV?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de gestelde termijn.

Namens de fractie van LPF Westland.

John Witkamp