Vraagtekens WV over koerswijziging woningbouw Driesprong Kwintsheul

Advertorial Westland Verstandig

Kwintsheul 21.10.2018 - In de dorpskern Kwintsheul moeten op zeer korte termijn huizen bijgebouwd worden. De basisschool en verenigingen hebben last van

de vergrijzing en ook kan geen doorstroming plaatsvinden omdat betaalbare geschikte seniorenwoningen er niet zijn.

Het vorige college zag de noodzaak ook in en wees het glastuinbouwgebied rond de Driesprong aan voor de gewenste uitbreiding. Voor de zekere snelle uitvoering werd de WVG opgelegd. Daarna werd weinig actie meer door het college ondernomen. Diverse vragen stelden we reeds daarover.

Het nieuwe college maakte recent bekend dat ze op korte termijn met een structuurvisie zou komen omdat anders de WVG zou eindigen. Nu wordt plotsklaps door het college bekend gemaakt dat de gemeente zich terugtrekt uit de ontwikkeling en het overlaat aan de ontwikkelaars. Reden zou zijn dat er door de eigenaren afspraken gemaakt zijn met bouwers.

Voorts zouden de bouwers sneller kunnen handelen dan de gemeente. Dit laatste is al curieus en onbegrijpelijk. De WVG belet overdracht en was toch opgelegd om zelf als gemeente de regie te kunnen houden. Die regie is wel nodig om aan de intentie - goedkope woningen voor starters en doorstromende senioren - vast te kunnen houden.

Dit is een slechte ontwikkeling en nu moet maar afgewacht worden met wat een commerciële partij komt. Dit college toont voor de zoveelste keer aan erg slap en zwak te zijn. Dit kan toch niet!!

Erg is ook dat het college geen enkel overleg vooraf met de Raad voerde over deze gewijzigde koers. Het college roept steeds dat ze open en transparant is maar toont weer aan dat daar helemaal geen sprake van is.

Namens Westland Verstandig

Peter Duijsens

Advertorial