Vrachtwagenparkeren aan De Woerd in Naaldwijk

Geplaatst door Westlanders.nu op 01/07/2014 09:04 - Gewijzigd op 01/07/2014 10:08

Naaldwijk 01.07.2014 - De fractie van VVD Westland is al enige tijd in gesprek met belanghebbenden over het vrachtwagen parkeren in Naaldwijk, specifiek op bedrijventerrein de Woerd.

Sinds de uitbreiding en vernieuwing van bedrijventerrein de Woerd zijn er o.a. wijzigingen aangebracht aan de verkeersborden in Naaldwijk. Een van de wijzigingen is dat er geen vrachtwagens meer mogen worden geparkeerd. (foto archief)

In het verleden stond er bij de grensborden van Naaldwijk aangegeven dat er op aangewezen plekken wel geparkeerd mocht worden, maar deze borden zijn weggehaald.

Daarnaast staat op de gemeentesite dat er in de Smederijstraat van 18:00-8:00 uur geparkeerd mag worden, terwijl de belanghebbenden geïnformeerd zijn door de gemeente dat zij niet meer op het terrein mogen parkeren en er streng gehandhaafd gaat worden. Alternatieven ontbreken.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1. Wat is de reden dat er op bedrijventerrein de Woerd niet meer geparkeerd mag worden door vrachtwagens?

2. Op welke locaties in Naaldwijk mogen vrachtwagens geparkeerd worden?

3. Is het college bereid om met de BB de Woerd te kijken naar mogelijkheden om (beperkt) vrachtwagen parkeren weer toe te staan op het terrein en zo ja, onder welke voorwaarden kan dat parkeren gebeuren? De VVD verzoekt het college om bovenstaande vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van VVD Westland Sander Zuyderwijk, raadslid Rianne Jonker-Roem, commissielid Ruimte