Vragen over afspraken nieuw winkelcentrum 's-Gravenzande

Advertorial Westland Verstandig

's-Gravenzande 21.11.2014 - Twee raadsvergaderingen geleden heeft de fractie van Westland Verstandig een rondvraag gesteld over de fasering van het ’s-Gravenzandse winkelcentrumplan.

De wethouder heeft toen als antwoord gegeven dat de bouw in drie fases wel besproken was, maar nog niet deugdelijk uitgewerkt was en ook nog niet aan het papier was toevertrouwd. Ook was de wethouder van oordeel dat de gewijzigde plannen met betrekking tot de Langestraatpanden zeker behelzen dat de winkelpanden gerenoveerd zouden gaan worden zoals in ieder geval de ontwikkelaar had beloofd. Geruchten als zou dat niet geschieden, werden tegengesproken.

De vraag is nu de navolgende:

- Zijn de afspraken inzake het bouwen in drie fases tussen de gemeente en de ontwikkelaar schriftelijk vastgelegd en zo ja, kan de Raad kopieën van de nadere overeenkomsten krijgen?

- Is er met de ontwikkelaar gesproken over de renovatie van de bestaande winkelpanden langs de Langestraat en binnen welk tijdsbestek en in welke fase wordt die renovatie uitgevoerd?

- De aanvang van de bouw van de twee supermarkten lijkt wederom ietwat vertraagd doordat nu pas weer begonnen wordt in het eerste kwartaal 2015. Kan de wethouder aangeven wanneer exact met fase 2 en met fase 3 wordt aangevangen en kan de wethouder ook bevestigen dat de einddatum waarop het geheel klaar is, nog ongewijzigd is en in 2017 ligt?

- Naar begrepen wordt, is er weinig animo voor de appartementen bij het winkelcentrum. Komt de ontwikkelaar de contractuele verplichting na dat een verkoop-/verhuurpercentage vooraf niet geldt en dat zonder meer realisering plaatsvindt?

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter