VVD: Investeren in asfalt noodzakelijk voor Westlandse economie

door Koen Crijns

Westland 14.11.2014 - Vorige week was VVD Tweede Kamerlid Barbara Visser te gast in Westland om met belangstellenden in gesprek te gaan over haar beleidsterreinen verkeer en water.

Visser gaf aan dat zij in Den Haag blijft strijden voor meer en betere wegen en roept de lokale politiek op hetzelfde te doen.

 

“De laatste jaren hebben we gezien dat het aanleggen van meer wegen en extra rijstroken een positief effect heeft op het aantal files in Nederland,” aldus Visser. “De laatste tijd denken meer en meer partijen echter dat Nederland ‘af’ is en dat extra investeringen in het wegennet niet nodig zijn. Daar wil ik voor waken: we moeten voorkomen dat Nederland opnieuw vastloopt zodra de economie weer aantrekt. Juist nú moeten we ons voorbereiden op de verkeersbehoeftes van de toekomst.”

 

 

 

Visser is enthousiast over nieuwe ontwikkelingen als zelfrijdende auto’s en denkt dat Nederland alles in huis heeft om voorop te lopen bij dergelijke innovatie. “Zelfrijdende auto’s zijn wat mij betreft niet alleen de opvolgers van bestaande automobielen, maar zie ik op de lange termijn ook al opvolger van het openbaar vervoer. Je hebt het gemak van de trein dat je kunt doorwerken of relaxen, terwijl zo’n zelfrijdende auto in tegenstelling tot het OV vertrekt waar je bent, stopt waar je moet zijn en daartussen de meest efficiënte weg neemt.” Mede door dergelijke ontwikkelingen verwacht de VVD dat er in de toekomst eerder een verschuiving van openbaar vervoer naar de weg gaat zijn dan andersom, een extra reden om het verbeteren van het wegennet prioriteit te geven.

 

Tijdens de avond was er ook voldoende aandacht voor de lokale situatie. VVD Westland fractievoorzitter Pieter Varekamp lichtte toe dat een goede bereikbaarheid van het Westland één van de speerpunten van de lokale VVD fractie is. Varekamp: “Een goede bereikbaarheid is essentieel voor de vele bedrijven die in het Westland gevestigd zijn. Met méér wegen en het beter benutten van bestaande wegen, bijvoorbeeld door op plekken een ‘groene golf’ te creëren, willen we bewerkstelligen dat vrachtwagens en personenauto’s minder vaak stil staan.” Varekamp betoogt dat het oplossen van verkeerdopstoppingen een dubbel effect heeft: “Als auto’s en vrachtwagens kunnen blijven rijden is dat enerzijds tijdswinst, maar beperkt dat ook nog eens de CO2 uitstoot.”

 

De lokale VVD fractie drong er bij Tweede Kamerlid Visser op aan om zich in Den Haag sterk te maken voor een snelle aanleg van de Blankenburgtunnel. Varekamp: “deze extra ontsluiting van onze regio is voor Westlandse bedrijven van groot belang en we kunnen ons op dit vlak geen vertraging permitteren.”