VVD Westland: “Met CDA en GBW gaan we failliet!”

Koen Crijns

Westland 07.02.2014 - VVD Westland reageert verbolgen op de reactie van het college op het vorige week verschenen artikel in het Financieele Dagblad...

over de grondposities van Nederlandse gemeenten en de financiële gevolgen. VVD Westland lijsttrekker Pieter Varekamp: “de reactie het college laat zich samenvatten als ‘er is niets aan de hand’ en wat ons betreft is het tegenovergestelde waar. Nog even en Westland is de financieel slechtst presterende gemeente van Nederland. Als we niet oppassen, gaan we met CDA en GBW failliet!”

De VVD haalt aan dat de gemeente op de recent door de VNG gepubliceerde lijst van schuldposities van gemeenten is gezakt van plaats 79 naar plaats 400. Varekamp: “Op het moment dat het meest recente overzicht werd opgemaakt waren er 414 gemeenten: we staan dus bijna op de laatste plaats. En de problematiek met de grondposities komt daar nog eens bovenop.”

De VVD ziet ondanks het feit dat de financiële situatie van Westland nu onder een vergrootglas ligt, nog geen verbetering. Varekamp: “Bij de laatste raadsvergadering heeft de VVD helaas weer tegen menig plan moeten stemmen. Dat doen we niet omdat we zo graag tegen stemmen, maar omdat keer op keer een goede financiële onderbouwing voor plannen mist. De MPG, de Groene Schakel, het plan rond de slooppanden Zuideinde, het zijn stuk voor stuk voorbeelden van zaken waar de gemeente afgelopen vergadering mee kwam maar waar geen kloppende begroting voor bestaat.”

Wat de VVD betreft is het op orde brengen van de financiële positie van Westland de nummer 1 prioriteit voor het nieuw te vormen college na de verkiezingen van 19 maart. Varekamp: “het is tijd om drastische maatregelen te nemen. Braakliggende gemeentegronden moeten zo snel mogelijk een nieuwe bestemming krijgen en niet alleen op papier. Onzinnige uitgaven moeten worden gestopt. Net zoals iedere Westlandse ondernemer zorgvuldig met z’n financiën om gaat, verwachten we dat ook van wethouders: meer professionaliteit en geen hobbyisme.” aldus Varekamp.