VVD Westland wil pilot met whatsapp-alarm

VVD Westland

Westland 07.10.2015 - In het AD van 7 oktober 2015 staat een artikel inzake een spectaculaire daling van woninginbraken dankzij een whatsapp-alarm.

Uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg is gebleken dat bij een pilot in Tilburg waarbij duizenden inwoners zijn aangesloten bij een whatsapp-buurtwacht, dit leidt tot een halvering van het aantal inbraken.

De afname komt onder meer door het afschrikeffect: inbraken worden vaak gepleegd door lokale inbrekers. Als die weten dat er een whatsapp-groep actief is, haken ze af. Ook worden buurtbewoners waarschijnlijk alerter en zijn ze eerder geneigd de politie te bellen. Door de whatsapp-groep gaan mensen waarschijnlijk ook meer doen aan preventie, zoals betere beveiliging van hun woning.

Voorwaarde voor het welslagen van een dergelijke pilot is dat er per wijk genoeg mensen meedoen en dat de gemeente de whatsapp-groep strak cooördineert. In Tilburg zijn deelnemers geselecteerd en uitgenodigd door de gemeente. Wie iets verdachts ziet, moet eerst 112 bellen. Daarna stuurt de persoon een beschrijving van de verdachte situatie aan de whatsapp-groep.

Andere inwoners kunnen reageren. Die berichten worden ook doorgezet naar de politie. De whatsapp-groep functioneert als extra ogen en oren in de wijk. Op die manier kan snel veel informatie worden verzameld die de politie kan helpen bij het sneller opsporen van verdachten.

Dit alles leidt tot de volgende vragen van de fractie van VVD Westland:

1. Is het college bekend met de whatsapp- alarm?

2. Is het college het met de VVD fractie eens dat een pilot met een whatsapp-alarm ook voor Westland een goed idee is?

3. Kan het college aangeven welke wijken hiervoor in aanmerking zouden komen?

4. Kan het college aangeven of zij bereid is de pilot met de whatsapp-groep op te starten en te coördineren?

VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de VVD Westland fractie,

Elly van der Wilk

Vincent Hayward