VVD Westland wil taakstraf in groenonderhoud

VVD Westland

Westland 19.03.2014 - In de media valt geregeld te lezen over taakstraffen en werkstraffen die door de rechter worden opgelegd.

Ook via BURO HALT krijgen jaarlijks vele minderjarigen een taakstraf opgelegd. Vorige week heeft VVD Amsterdam aandacht gevraagd voor de uitvoering van de werkstraf.

De gemeente Westland heeft in 2012 besloten om geld te besparen op onderhoud van de openbare ruimte. Dit wordt door Westlanders vaak als een grote ergernis genoemd

Dit brengt de fractie van VVD Westland  tot de volgende vragen:

-Is het college bekend met de mogelijkheid om taakgestraften en werkgestraften (via de rechter en via BURO HALT) in te zetten in gemeente Westland?

-Heeft de gemeente hierover contact met de Reclassering (belast met uitvoering werkstraffen)? Zo nee; is de gemeente voornemens om hierover met de Reclassering in contact te komen?

-Ziet het college voordelen van het inzetten van werk- en taakgestraften om de openbare ruimte weer van een acceptabel  niveau te laten zijn door de werkgestraften o.a. opruim-, maai- en snoeiwerkzaamheden te laten verrichten?

-Is het college bereid om inzicht te geven in feiten, cijfers en type projecten rondom werkstraffen in de gemeente Westland indien wordt overgegaan tot inzet hiervan? 

 

              

Roel Batelaan

VVD Westland