VVD-wethouder op financiën in Westland

VVD Westland

Westland 01.05.2014 - De VVD zal deelnemen in een coalitie met CDA, GBW en PW. De partij doet dit onder andere door de nieuwe wethouder van financiën te leveren in de persoon van Peter Ouwendijk.

VVD-fractievoorzitter Pieter Varekamp was één van de vertegenwoordigers aan de onderhandelingstafel namens de liberalen. Varekamp:  “De intensieve besprekingen zijn succesvol afgesloten met een bestuursakkoord op hoofdlijnen dat veel belangrijke punten voor de VVD bevat, zoals een sluitende meerjarenbegroting en verlaging van de schuldenlast van de gemeente.”

Daarnaast moet er vooruit worden gekeken volgens de fractievoorzitter. Niet alleen financiën staan op de agenda, ook gezonde mogelijkheden voor het bedrijfsleven. Varekamp: ”Ook een open-armen-beleid voor nieuwe bedrijvigheid in Westland en ruimte bieden aan het bedrijfsleven door een adequaat vestigingsklimaat, financieel en ook qua bereikbaarheid.

De financiële gezondheid van de gemeente ligt de komende jaren in handen bij Peter Ouwendijk. De rekenmeester zal de komende periode namens de VVD het wethouderschap op zich nemen en krijgt de zware portefeuille financiën en belastingen in handen. Ook de portefeuilles vastgoed, accommodatiebeleid, kust, toerisme en recreatie, handhavingszaken, ICT en facilitaire zaken komen in handen van de geboren en getogen ’s-Gravenzander.