Waardering voor Westland Verstandig in asbestkwestie

Advertorial Westland Verstandig

Wateringen 04.03.2015 - De bewoners van de woningen die getroffen zijn door de asbestverpreiding van de brand aan de Poeldijkseweg te Wateringen hebben notities aan de burgemeester aangeboden.

Duidelijk is dat de gemeente ook de door de burgemeester genoemde termijn van eind februari wederom niet gehaald heeft en de bewoners tal van klachten hebben over de werkwijze, de communicatie, het nakomen van afspraken en over de situatie die ook bij afronding van de werkzaamheden bij hun in de wijken zal bestaan.

Laatste stand van zaken asbestreiniging Wateringen

 

Ook de fractie van Westland Verstandig maakt zich ernstig zorgen over hetgeen zich heeft voorgedaan en ook nog verder zal gaan gebeuren in de betreffende wijken. Anders dan gesuggereerd door de andere politieke partijen kunnen de bewoners blijkbaar wel waardering vinden voor de actieve rol die Westland Verstandig heeft vervuld bij de verdere afwikkeling. Dat heeft niets met politiek te maken, maar alles met het zich aantrekken van de belangen van burgers.

Dit wordt ook zonder meer bevestigd door de mensen uit de betreffende buurt in de slotregel van de inspraak en ook van de petities die zij hebben aangeboden:

"Tot slot willen wij een ieder mededelen dat wij zeer geschrokken zijn van de verwijten richting de fractie Westland Verstandig. De heer Duijsens werd hier verweten politiek gewin te halen over de rug van de getroffenen. Echter is het zo dat Westland Verstandig als enigste fractie gereageerd heeft op onze noodoproep van d.d. 21-01-2015 met als onderwerp “Bezorgdheid afhandeling asbestvervuiling”.

Westland Verstandig ziet in dat laatste een erkenning en waardering voor het werk wat zij doet. Westland Verstandig zal deze werkwijze ondanks hetgeen zij allemaal over zich heen krijgt van de andere politieke partijen inclusief de burgemeester, doorgaan op de ingeslagen weg ook in de toekomst.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Advertorial Westland Verstandig