Wederom collegevragen inzake inbraken Opstalwijk

VVD Westland

Naaldwijk 29.07.2016 - Al eerder vroeg de VVD aandacht voor veiligheid in bepaalde wijken, in het bijzonder de Opstalwijk in Naaldwijk, waar bewoners een gevoel

van onveiligheid ervaren door slechte verlichting op de parkeerplaatsen en rondom woningen, het onverzorgde en te hoog opgeschoten groen. De buurtpreventie doet goed werk en ook de vele actieve WhatsApp-groepen hebben effect. De buurtpreventie van Naaldwijk heeft veel tijd en energie in gestoken om de kring van betrokkenen te vergroten. Burgers doen dus wat binnen hun mogelijkheden ligt.

Toch is de vraag: heeft het van overheidswege wel genoeg aandacht? We wachten nog steeds op antwoord over de verlichting in Opstal, te weten een door u aangekondigd onderzoek door Westland Infra over de staat van verlichting in diverse Westlandse wijken. Keer op keer aangeven dat het de goede kant op gaat met de inbraken in woningen en bedrijven wordt bepaald niet gesteund door de recente cijfers (AD 28 juli 2016).

Uit onderzoek (1) is ook gebleken dat woninginbraken kunnen leiden psychologisch en lichamelijk klachten. De gemeente moet dus met de politie zo veel mogelijk ondernemen om ook deze gevolgen van inbraak te voorkomen.

 

Dit geeft ons aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

1. Wat is uw reactie op de enorme stijging van het aantal woninginbraken in Westland, met name in Naaldwijk?

2. Kunt u aangeven wat u samen met de politie de komende periode doet om het aantal woninginbraken terug te dringen en zo (het gevoel van) veiligheid te bevorderen?

3. Kunt u prioriteit geven aan het delen met de gemeenteraad van de resultaten van het onderzoek van Westland Infra?

4. Kunt u de gemeenteraad frequenter dan nu informeren over de ontwikkelingen op het gebied van veilig wonen?

5. Welke stappen gaat u nemen om kritisch te kijken naar de door ons gesignaleerde probleemgebieden en gaat u problemen oplossen binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft?

VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van VVD Westland,

Elly van der Wilk

Vincent Hayward

Bron: https://www.verzekeraars.nl/actueel/nieuwsberichten/Paginas/Inbraak-leidt-tot-psychische-en-lichamelijke-klachten.aspx (1)