Wederom klachten over vrachtverkeer Markenborgh

Westland Verstandig

De Lier 16.03.2017 - De fractie van Westland Verstandig ontving wederom klachten van bewoners van de Markenborgh in De Lier.

We hebben daarover in het verleden (net als LPF en GBW) ook al vragen gesteld maar nog steeds blijkt bouwverkeer veelvuldig gebruik te maken van de Markenborgh, terwijl het bouwverkeer gebruik zou moeten maken van de bouwweg tussen de Veilingweg en de Parklaan.

Ook dreigt, zodra de nieuwbouw opgeleverd is, de verkeersdrukte op de Markenborgh verder weer toe te nemen zolang de Oostelijke Randweg en de Oosterbrug niet zijn gerealiseerd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-        Kan het College ervoor zorgdragen dat het bouwverkeer alsnog gebruik maakt van de daarvoor bestemde en aangelegde toevoerweg?

-        Op welke wijze wordt de Markenborgh ontzien zodra de nieuwbouw opgeleverd is?

Peter Duijsens

Fractievoorzitter Westland Verstandig