Wederom rupsennesten in de duinen

Geplaatst door Westlanders.nu op 30/04/2020 06:09 - Gewijzigd op 30/04/2020 08:20

Ter Heijde 30.04.2020 - De Westland Verstandig fractie krijgt weer vragen over de rupsnesten in het duingebied bij met name Ter Heijde.

In het verleden gaf dat problemen en kriebel in de keel en uitslag. Boosdoener is de bastaardsatijnvlinder. 

Vooral in deze Coronatijd moeten we preventief bezig zijn. Vorige jaren was het beleid dat deze niet werden weggehaald.

Dit leidt tot de volgende vraag:

-Is het College bereid om nu wel, gezien de bijzondere tijd, hier actie te ondernemen of dient dat door Delfland, dan wel door Rijkswaterstaat te gebeuren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig 

Peter Duijsens