Wederom slecht bericht in de landelijke pers over financiële situatie gemeente Westland

Advertorial Westland Verstandig / LEO 2.0

Westland 14.03.2014 - De coalitiepartijen en ook het College putten zich de afgelopen dagen uit in verwoede pogingen om duidelijk te maken...

dat Westland geen enkel financieel probleem heeft en zelfs “rijk” is. GBW, CDA en PW (PvdA + GroenLinks) roepen zelfs dat de hoogte van de schuld die gaat oplopen tot € 400.000.000,-- oftewel € 4.000,-- per inwoner ook niet belangrijk is, maar dat de rente bepalend is.

Daar zit nou net ook het probleem. Niet alleen moet de schuld terugbetaald worden, maar Westland wordt volledig afhankelijk van de hoogte van de rente. Nu is de rente laag, maar te verwachten valt dat deze op termijn zal gaan stijgen. Dan heeft Westland een probleem. Voorts moet terugbetaald worden door onze (klein)kinderen. Dit is niet verstandig.

In het Elsevieronderzoek: “Hoe staat het met de financiën in uw gemeente” van 12 maart 2014 wordt weer eens bevestigd dat Westland er financieel slecht voor staat. De conclusies van Elsevier zijn: Westland nettoschuld: slecht, ontwikkeling schuld: onvoldoende, doorgeschoven lasten: zeer slecht. Dus wederom een slecht rapport voor het College.

Na het Financieel Dagblad en het Algemeen Dagblad nu ook dus Elsevier die de Westlandse financiële positie zeer negatief inschat. Vreemd is het dat op die artikelen niet gereageerd wordt door de coalitiepartijen. De “huisaccountant” van Westland Deloitte heeft al aangegeven dat het artikel in het Financieel Dagblad een “juist artikel” was voor wat betreft de gemeente Westland.

De conclusie is dan ook dat de coalitiepartijen de Westlandse burgers ook op dit punt zand in de ogen strooien. De financiële positie van Westland is lang niet zo rooskleurig –zacht uitgedrukt- als het College en de coalitiepartijen willen doen geloven. Hun visie over de hoge schuld en de gevolgen daarvan is illustrerend.

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter