Weer deel kosten gemeentehuizen openbaar

Advertorial Westland Verstandig

Naaldwijk 05.02.2018 - Na het interpellatiedebat in januari 2018 en de nieuwe vragen voor de commissievergadering en de dreiging van een motie van treurnis

/afkeuring geeft wethouder Ouwendijk gelukkig bij memo op 2 februari aan dat de ICT / telefonie voor de gemeentehuizen aan investering bijna € 3 miljoen kostte en jaarlijks een last oplevert van bijna € 5 miljoen. De verhuizingen hebben € 140.000,-- gekost.

Inventaris die apart werd aangekocht moet via de gebruikersvergoeding worden betaald, zegt de wethouder. Bedragen daarover ontbreken nog. Deze kosten van ICT en verhuizen vallen niet mee en zijn weer erg hoog en komen boven op de hiervoor genoemde kosten en de nog niet bekende kosten. We zijn wel weer een stukje verder in transparantie.

Helaas ontbreken ook nu nog wel alle kosten die gemaakt werden aan de infrastructuur rondom de gemeentehuizen, de totale bouwkosten van de 2 halfjes, de gemaakte en te maken ambtelijke kosten, inclusief advies externen en de overige door Westland Verstandig genoemde kosten. Die gegevens dienen ook verstrekt te worden en daarnaar zal Westland Verstandig blijven vragen bij de komende commissievergadering. De burgers en de Raad hebben recht op volledige openheid van zaken. Het is natuurlijk best wel treurig dat het College en de coalitie menen deze informatie achter te houden.

Nogmaals de 2 halve gemeentehuizen staan er en op zich is dat een gegeven. Nu dient wel helder gemaakt te worden wat het de Westlandse burgers kostte en gaat kosten.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Advertorial