Weghalen bomenwortels geen zaak voor gemeente

College Westland

Westland 07.03.2019 - Op 11 februari 2019 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig inzake overlast door wortels van bomen.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Inleiding
Bomen in het openbaar gebied die uiteraard in stand moeten blijven, wortelen dusdanig dat daarmee delen van stoepen omhoog komen en soms zijn die stoepen op openbaar terrein ofwel particulier eigendom. De gemeente stelt zich steevast op het standpunt dat dat soort problemen thuis hoort bij de eigenaar van de stoep, dus vaak de particulier en niet de gemeente. Westland Verstandig vindt dat dit wel erg kort door de bocht gaat. De gemeente zou toch in staat moeten zijn om met weinig inspanning en weinig kosten een en ander te verhelpen.

Vraag 1
Is vorenstaande problematiek uw College bekend en waarop is het beleid van de gemeente gebaseerd dat dit steevast voor kosten komt van de particulier eigenaar van de stoep? 

Antwoord 1
Ja, voorstaande problematiek is de gemeente bekend. Volgens artikel 5:44 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de eigenaar van een perceel het recht om op zijn erf, zonder daarvoor toestemming aan de eigenaar van de boom te vragen, op de erfgrens de wortels van bomen weg te hakken. Het betreft dan wortels die op zijn grond doorschieten en daardoor schade dreigen te veroorzaken.

De eigenaar van een perceel dient er op te letten of de aanwezigheid van bomen, op aangrenzende percelen, geen ongewenste gevolgen heeft. De eigenaar van zo'n perceel kan en moet zelf de eventuele schade voorkomen door regelmatige inspectie en verwijdering van doorschietende wortels in zijn tuin. Echter mag er geen dusdanige schade aan de boom worden aangebracht waardoor deze dood gaat. 

Vraag 2
Voorts betekent het beleid van de gemeente ook dat in openbaar gebied stoepen best wel ongelijk liggen. Een voorbeeld daarvan is de stoep Prins Hendrikstraat en Dijkweg in Naaldwijk. Kan het College op dit punt het beleid aanpassen en zorgen voor veiligheid in plaats van beleid? 

Antwoord 2
De Gemeente doet er als wegbeheerder alles aan om verharding van de openbare ruimte veilig te houden. Waar de veiligheid in het geding is, zorgt de gemeente met reparaties dat de verharding redelijk gelijk blijft.  De Dijkweg wordt voorzien van nieuwe riolering en de verharding wordt herstraat. De bewoners worden hierover t.z.t. ingelicht.