Weinig schot in vernieuwing Ter Heijde

GemeenteBelang Westland

Ter Heijde 12.05.2016 - Al in 2007 heeft woningcorporatie Arcade het plan gepresenteerd om Ter Heijde in 4 fasen te vernieuwen. In 2017 zou er een zo goed als

nieuw Ter Heijde zijn gebouwd. Gemeentebelang Westland werd destijds door het college overtuigd dat renovatie geen optie was en dat er haast gemaakt moest worden. Met de grootst mogelijke spoed is destijds door het college een onttrekkingsvergunning afgegeven. De bewoners zijn uitgeplaatst en fase 1 werd voortvarend gesloopt…….om vervolgens bijna 3 jaar braak te liggen.

Inmiddels leven we in 2016. Fase 2 moet nog beginnen. GemeenteBelang heeft niet de indruk dat er bij de woningcorporatie nog veel prioriteit dan wel animo is om het oorspronkelijke plan ook daadwerkelijk uit te voeren. De bewoners van Ter Heijde hebben geen idee wat nu de fasering is en of er überhaupt nog wel een fase 2,3 en 4 komt.

Het onderhoud van de woningen gebeurt niet tenzij het een noodreparatie betreft, en de bewoners op hun beurt investeren ook niet meer in de binnenkant. Je weet immers nooit wanneer Arcade de plannen weer oppakt. GBW weet dat een woningcorporatie een zelfstandig bedrijf is met een eigen verantwoordelijkheid. Maar als het gaat om de leefbaarheid, het sociale kader en de sociale cohesie is Ter Heijde niet geholpen met onzekerheid. Jonge mensen trekken weg omdat er voor hen geen perspectief is.

Dit leidt tot de volgende vragen:

• Kan het college aangeven wat haar visie is met betrekking tot herstructurering van Ter Heijde?
• Is het college in overleg met Arcade over de vervolgfasen?
• Kan het college aangeven wat het woningbouwprogramma is/wordt en hoe het tijdpad er uitziet?
• Hoeveel woningen zijn er nu door anti-kraak in gebruik?
• Is het college bereid in haar regulier overleg met woningcorporatie Arcade aandacht te vragen voor het achterstallig onderhoud zodat er geen enigszins verpauperde indruk ontstaat.
• Wil het college samen met Arcade op korte termijn voorlichting geven aan de inwoners van Ter Heijde wat nu de toekomst van hun dorp is?

Ik verzoek u namens de fractie om deze vragen te beantwoorden in de daarvoor gestelde termijn conform het RVO.

Frank Rijneveen