Wel of geen hotels voor arbeidsmigranten?

Westland Verstandig

Westland 23.06.2014 - In het verleden heeft wethouder Weverling diverse malen uitlatingen gedaan dat de ontwikkeling van de hotels voor de huisvesting van arbeidsmigranten eraan zat te komen.

In diverse persberichten van recente datum heeft dezelfde wethouder aangegeven dat de initiatieven voorlopig niet tot realisering van één of meerdere hotels zullen leiden.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

-          Zijn vorenstaande persuitingen van de wethouder juist en naar aanleiding van welke ontwikkelingen heeft hij die uitingen gedaan?

-          Als er geen zogenaamde Polenhotels komen, wat is dan het alternatief?

-          Destijds hebben een aantal raadsfracties verklaard dat huisvesting op de tuinbouwbedrijven zelf moet worden tegengegaan. Is dat nog een standpunt hetwelk deze wethouder aanhoudt?

-          Als dat het geval is, hetgeen vermoed wordt, worden dan niet de oude schoenen al weggegooid voordat de nieuwe zijn aangeschaft?

-          Welke concrete oplossingen, uitgaande van de kaders die de Raad heeft aangegeven, niet in en rondom dorpskernen huisvesten, geen overlast veroorzaken zijn er of blijft alles bij het oude?

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter