Wellicht toch vervolgonderzoek integriteit?

Advertorial Westland Verstandig / LEO 2.0

Westland 06.12.2013 - Op vragen van de fractie Westland Verstandig-LEO2.0 is professor Tak van mening...

dat in de kwesties Woudtzicht en Welzijn E25 bij twee wethouders van de gemeente Westland sprake is van “flagrante schendingen” van regels.

Ook heeft de professor een uitgesproken opinie over de handelwijze van de burgemeester. Deze heeft de beide kwesties afgedaan met een simpele verwijzing naar twee paraafjes van medewethouders onder de voorstellen, doch prof. Tak is daarvan niet onder de indruk en vindt dat ook de burgemeester in deze bestaande regels niet in acht heeft genomen.

Ondanks het advies van prof. Tak hebben de overige Raadsfracties in de commissievergadering van 4 december 2013 ervoor gekozen om geen verder onderzoek te doen. Wel is het College door meerdere partijen geadviseerd zelf om een onderzoek te vragen bij het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING).

Het College heeft toegezegd te zullen bekijken of zij deze aanbeveling overneemt. De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 wacht de reactie van het College af.

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 wil in de toekomst herhaling voorkomen. Dit is ook de belangrijkste reden waarom de fractie dit aangekaart heeft. Niet om personen te beschadigen, maar om te voorkomen dat dit soort zaken zich herhalen. Niet alleen slecht voor het imago van de politiek, maar ook nog eens nadelig voor de financiële positie van Westland. Goed praten wat fout is past daar niet in.

Namens de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter