Werkzaamheden in De Lier moeten beter op elkaar afgestemd worden

Koen Crijns

De Lier 18.06.2014 - VVD Westland heeft afgelopen week vragen gesteld aan het college van burgemeesters en wethouders aangaande de verschillende openbrekingen en afsluiten in en rond De Lier.

De liberalen maken zich zorgen over het feit dat veel werkzaamheden ogenschijnlijk niet op elkaar zijn afgestemd, waardoor soms tegelijkertijd complementaire verbindingsroutes worden afgesloten. Daarnaast wil de VVD opheldering over het feit dat veel Lierenaren aangeven volledig verrast te worden door sommige werkzaamheden.

Er zijn op dit moment openbrekingen in de MA de Ruyterstraat, Oranjestraat/Irenestraat en de Hoofdstraat. Daarnaast wordt er ook gewerkt op de Tramonta locatie, waardoor bouwverkeer voor obstructie zorgt.

VVD Westland fractielid Sander Zuyderwijk: “Met name de openbreking in en rond de Hoofdstraat zorgt voor gevaarlijke situaties voor fietsers, voetgangers en het winkelend publiek. Wat wij ook zorgelijk vinden is dat winkeliers en omwonenden op het laatste moment, of soms zelfs helemaal niet, op de hoogte worden gesteld van omleidingen en openbrekingen.”

Als goed voorbeeld van werkzaamheden die niet goed worden afgestemd noemt Zuyderwijk de in augustus geplande ophoging van de Oostbuurtsebrug. “Dit is momenteel de enige doorgaande fietsroute naar Delft vanwege de afsluiting van het fietspad langs de provinciale weg tijdens de reconstructie van deze weg. Wat ons betreft zou het slimmer zijn om de ophoging van de Oostbuurtsebrug uit te stellen totdat de werkzaamheden aan de provinciale weg voltooid zijn.”

De VVD heeft vragen gesteld over de duur, communicatie en afstemming van alle werkzaamheden in en rond De Lier.