Westland heeft indirect belang bij extra geld infrastructuur voor OV

College Westland

Westland 18.03.2023 - Op 25 januari zijn er collegevragen gesteld over extra gelden voor infrastructuur met betrekking tot het openbaar vervoer in gemeente Westland.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Het Kabinet maakte recent bekend dat € 7.5 miljard wordt uitgegeven voor extra infrastructuur, welk bedrag vooral gaat naar het OV en niet naar extra asfalt. Opvallend is dat die gelden zowat overal terechtkomen behalve in Westland waar het OV als pover en mager wordt ervaren. De gelden gaan naar knelpunten in Rotterdam / Utrecht - Nieuwegein, kleine projecten in andere delen van het land, Randstadrail met als toevoeging de nieuwe woonwijk de Binckhorst, Leiden - Dordrecht etc.

Wij krijgen steeds meer vragen over Westland en waarom Westland niets ontvangt uit de extra gelden, terwijl de nood en grote behoefte voor een beter OV bijzonder groot zijn. Blijkbaar konden gemeenten opgeven of zij in aanmerking willen komen voor een deel van het extra bedrag.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

Vraag 1
Waarom miste Westland hier de boot compleet?

Antwoord 1
De bijdrage van het Rijk van € 7,5 miljard wordt landelijk uitgegeven voor extra infra-structuur welk bedrag vooral gaat naar het OV en niet naar extra asfalt. Het gedeelte hiervan dat naar het Openbaar Vervoer in Zuid-Holland gaat betreft investeringen ter verbetering van de Oude Lijn. Dit betreft de treinverbinding tussen Leiden, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht. Langs deze treinverbinding worden in aanliggende gemeenten in het kader van de NOVEX zuidelijke randstad een deel van de landelijke woningbouwopgave gerealiseerd. Omdat Westland niet langs de Oude Lijn ligt en in het kader van de NOVEX geen woningbouwopgave heeft, maakt Westland hier geen onderdeel vanuit.

Wel heeft Westland baat bij deze investeringen, omdat de capaciteit en kwaliteit van de Oude Lijn wordt verbeterd en deze wordt versneld. Hierdoor wordt ook het reizen via de Oude Lijn van en naar Westland verbeterd.  

Vraag 2
Welke inspanningen zijn gedaan en wie deed dat om in aanmerking te komen voor extra geld voor verbetering op korte termijn van het OV?

Antwoord 2
Het College zelf neemt doorlopend actie om in aanmerking te komen voor verbetering van het Openbaar Vervoer. Een goed voorbeeld hiervan vormt de verdiepende HOV-verkenning die samen met de regio in 2023 en 2024 wordt uitgevoerd. Op grond van de resultaten medio 2024 wordt deze voor een bijdrage van Rijk en regio opgewerkt via MoVe (samenwerking Rijk en Regio) naar het bestuurlijk overleg MIRT najaar 2024. De besluitvorming in dit bestuurlijk overleg moet leiden tot financiering van onze ambities.  

Vraag 3
Welke plannen zijn aangedragen voor een verbetering van het OV Westland?

Antwoord 3
De plannen voor een verbetering van het OV Westland gaan komen uit de verdiepende HOV-verkenning die samen met de regio in 2023 en 2024 wordt uitgevoerd. Naast de Rijksmiddelen putten we dichterbij uit de MRDH-bron van middelen om ons lokale OV te verbeteren.

 

Reacties (11 reacties geplaatst)

https://mrdh.notubiz.nl/document/12521657/1/f1d7b33f-2ad1-492a-a3c2-392852660d9d
Haal Connexxion weer terug in Westland! De bus weer gewoon door de dorpen zoals ook o.a. door Monster. En leg vrije busbanen aan. Is beter als een RandstadRail, want als een tram pech heeft loopt alles vast, maar als een bus pech krijgt kan de volgende bus er zonder oponthoud gewoon langs.
Het openbaarvervoer in het Westland is waardeloos. Ga eens met de tijd mee Gemeente Westland.
Maar @Ov had toch al vervoer?
Sinds EBS hier de scepter zwaait verdwijnt er steeds meer en is de betrouwbaarheid ver te zoeken in het westland. Zelfs de buschauffeurs die voor dat bedrijf werkte protesteerde er vorige week tegen op de verdilaan. Goedkoop is duurkoop.
Een railverbinding is niet persé sneller dan de bus. Wat het sneller maakt is de vrije rijbaan. Dat had Westland 10 jaar geleden kunnen inplannen bij de herindeling, dan had je al sneller een trambus over een vrije rijbaan kunnen laten rijden. Als er in de toekomst dan nog steeds behoefte was geweest aan de dure infrastructuur voor een railverbinding had die weer gemakkelijk over die vrije rijbaan gelegd kunnen worden.

Westland werkt volgens het Rutte adagium
"voor visie moet je naar een opticien".
Welk OV in Westland?
Is toch al een paar jaar geleden afgeschaft?
OV niet in orde,te weinig bushaltes,in woonwijken.En te weinig
groen.
Het Westland zit te slapen, is niet Wereldwijs, heeft geen visie. Andere gemeenten zijn bijdehanter. Daarom gaat hier alles mis infrastructuur, bouwen, verduurzaming, vergroening, criminaliteit, arbeidsmigrantenhuisvesting ga zo maar door. Ga maar verder slapen , ze denken in het Westland dat het nog 1960 is, maar de Wereld om ons heen verandert snel.
Die 7.5 miljard komt beschikbaar als gemeenten zelf ook fors bijleggen en voorzover ik weet heeft het Westland daar helemaal geen geld voor.
Ze breken het zelf af alleen hebben ze dat nog niet door en of ze dat ooit in de gaten krijgen ik betwijfel het

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.