Westland loopt achter met herplant-beleid bomen

Geplaatst door Westlanders.nu op 06/09/2019 09:24 - Gewijzigd op 06/09/2019 09:37

Westland 06.09.2019 - Op 26 juni hebben B&W vragen ontvangen van de fracties D66 en GroenLinks Westland over het kappen van bomen in de gemeente.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Vraag 1
Hoeveel bomen zijn er in de collegeperiodes 2014-2018 en 2018-2019 gekapt en hoeveel bomen zijn er voor deze gekapte bomen nieuw geplant? 

Antwoord 1 

Vraag 2
Hoeveel bomen zijn er sinds 2014 herplant op een andere locatie? 

Antwoord 2
Deze gegevens zijn verwerkt in de kapaanvragen. Voor het verplanten van een boom is namelijk een kapaanvraag vereist. Deze zijn dus meegenomen in de aantallen genoemd onder de beantwoording van vraag 1.  

Toelichting college over bomenkap in Westland

Vraag 3
Welk beleid hanteert het college bij het kappen, planten en herplanten van bomen? 

Antwoord 3
De lijn ‘één boom kappen, twee terug planten’ is van toepassing. 

Vraag 4
Is het college het met D66 Westland en GroenLinks Westland eens dat er bij volwassen bomen alles aan gedaan moet worden om deze te herplanten op een andere locatie? 

Antwoord 4
Ja, daar is het college het mee eens. Met dien verstande dat niet alle volwassen bomen het waard zijn om te verplanten, of het mogelijk is om ze te verplanten. Dit is afhankelijk van soort, leeftijd, conditie, habitus etc. 

Vraag 5
Wanneer voert het college de in de raadswerkgroep gedane toezegging uit om het register van gekapte en nieuw geplante bomen openbaar te maken via de gemeentelijke website? 

Antwoord 5
De website Westland in Cijfers - de geschikte plek, om deze data toegankelijk te maken - heeft op dit moment nog geen passende tegel die gaat over de ‘fysieke leefomgeving’. Zodra deze beschikbaar is, stellen wij de lijst beschikbaar.