Westland te weinig vermeld op verkeersborden

CDA Westland

Westland 19.11.2015 - In 2009 heeft CDA Westland vragen gesteld over het feit dat Westland onzichtbaar is op de ons omringende autosnelwegen.

De fractie komt nu graag terug op de beantwoording omdat de situatie in 2015 sterk veranderd lijkt te zijn.

Westland doet er alles aan om de naam Westland als streekproduct te promoten, dan is het altijd goed om ook te weten waar Westland ligt. Het probleem is echter dat het niet altijd makkelijk is om iemand van elders uit te leggen waar Westland ligt, terwijl er dagelijks toch auto’s in grote aantallen langs of bijna langs onze gemeentegrens rijden, onwetend van het feit dat men Westland aan het passeren is. Westland is een grote gemeente met de Greenport als grote Mainport en met dynamisch vrachtvervoer, maar via de snelweg is de naam “Westland” nergens te ontdekken.

 

Het is dan “een [on]weetje” om de borden Hoek van Holland en/of Den Haag Zuid te volgen. Op de A4 bij de afslag Wateringen wordt men bijvoorbeeld pas voor het eerst geconfronteerd met namen van dorpen uit onze gemeente (Wateringen en Naaldwijk), en dat nog zonder de naam “Westland” zelf tegen te komen. Een gemiste kans om de naam “Westland” voor het voetlicht te brengen voor vele passanten op de autosnelwegen A12 (afslag Prins Clausplein), A4 vanuit Amsterdam en binnenkort vanaf de Beneluxtunnel, A13 vanaf Rotterdam, en de A20 vanaf Kleinpolderplein.

In 2009 mocht het volgens de beantwoording van de vragen nog niet omdat Rijkswaterstaat alleen echte plaatsnamen toestond en geen gemeentenamen (zie daarvoor de bijlage met eerdere beantwoording van de betreffende vragen). Deze beantwoording lijkt nu echter achterhaald gezien het feit dat men voor de gemeente Zaanstad met een vergelijkbare grootte en dorpenstructuur als Westland wel de gemeentenaam hanteert op de verkeersborden, waarna bij de afslagen van de verschillende dorpen (Koog bijvoorbeeld) de dorps- of wijknaam in combinatie met de gemeentenaam wordt gebruikt. Voor de duidelijkheid zijn twee afbeelden uit Google Earth van bedoelde aanduidingen toegevoegd van de algemene aanduiding (zou bijvoorbeeld bij Prins Clausplein voor Westland kunnen gelden) en de aanduiding bij de afslagen.

De fractie van CDA Westland stelt het college daarom de volgende vragen:

1. Is het college bereid om onze wens in samenwerking met het Rijk mogelijk te maken, en dat dan op aanduidingsborden voor gemeente- en plaatsnamen op autosnelwegen een soortgelijke methode wordt toegepast als voor Zaanstad?

2. Is het daarnaast mogelijk om, net als voor mainport Europort of Zaanstad, dat Westland ook al verder van onze gemeentegrens kan worden aangeduid?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,

Jan van Rossum