Westland Verstandig: 50 petities voor hulp gemeentezwanen in de Singel

Advertorial Westland Verstandig

De Lier 16.08.2016 - De bewoners van de Van Rheedesingel, Doys van de Doesstraat en de Anjer te De Lier hebben 50 petities ondertekend, gericht aan de gemeente

Westland om de zwanen in de Singel te redden. De fractie van Westland Verstandig heeft daarover al vragen gesteld aan het College en ook wethouder Meijer daarover aangeschreven om direct maatregelen te nemen. Er is tot nog toe wel enige beweging, maar echte maatregelen zijn nog niet genomen.

58 knobbelzwanen in regio Westland afgeschoten

 

Globaal onderzoek van het Hoogheemraadschap heeft uitgewezen dat er geen sprake is van botulisme en dat er andere problemen zijn. De ondertekenaars van de Van Rheedesingel, Doys van de Doesstraat en de Anjer willen dat de gemeente actie onderneemt tot behoud van de betreffende dieren. (foto archief)

Als de gemeente Westland de meeste duurzaam glastuinbouwgemeente van Nederland wil worden, dan moet de redding van een koppel zwanen in de Singel in De Lier natuurlijk in belang van het dier en de natuur, geen enkel probleem zijn.

Goed dierenwelzijn hoort ook tot een goed bestuur van de gemeente.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

 

Fractievoorzitter

Advertorial