Westland Verstandig blijft tegen sloop gemeentehuis Monster

Advertorial

Monster 15.05.2019 - Het college van burgemeester en wethouders van CDA, LPF, VVD en CU/SGP wil het gemeentehuis Monster nu snel slopen.

Wat er na sloop daar gaat gebeuren weet het college nog niet. Sloop en afboeking kost de gemeente rond de 2 miljoen euro' s. Ook is voor kapitalen het gemeente huis rond 2014 opgeknapt( dak en binnen ). Dat geld is de gemeente ook kwijt.

Geldverslinding en niet duurzaam om te slopen een gebouw van goed 35 jaar oud. Triest ook omdat niet alles bekeken is. Waarom niet onderzocht de mogelijkheden om het bestaande gebouw te handhaven en daarbij te betrekken enkele panden langs de Choorstraat die aan de achterzijde inderdaad te dicht tegen het gemeentehuis aanstaan?

Stand van zaken oude gemeentehuis Monster

Ook moeten, voordat een sloopbesluit genomen wordt, de financiele en ruimtelijke gevolgen en welke huizen gaan er komen, daarvan duidelijk zijn. Die duidelijkheid is er niet, nu enkel snel de sloop moet worden uitgevoerd. Daarna zal het nog heel lang duren - jaren - voordat er iets anders op die plek komt. Wat, is nog volstrekt onduidelijk. Dit wil Westland Verstandig niet!

Westland verstandig vindt dat het gebouw niet gesloopt moet worden en zeker nu niet. Eerst moet een keuze gemaakt worden en alle gevolgen moeten duidelijk zijn. Welke woningen in het gerenoveerde gebouw en wat voor soort woningen na sloop. Het ziet er naar uit dat bij nieuwbouw dure huizen gebouwd moeten worden vanwege de kosten.

De Raad zou dan ook nu geen sloopbesluit moeten nemen, maar van het college moeten verlangen eerst de keuze goed te onderbouwen. Westland Verstandig zal dan ook op 21 mei vragen het besluit dan nog niet te nemen en eerst het complete plan op tafel te krijgen en dan pas af te wegen.

Ook vindt Westland Verstandig dat de Monsterse inwoners meer betrokken moeten worden bij de besluitvorming. Die zijn echter niet gehoord. Ook dat moet anders.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Advertorial