Westland Verstandig; burger meer inspraak door raadgevend referendum

Advertorial Westland Verstandig

Westland 05.06.2015 - Wat stoort is het wantrouwen van gekozen politici in burgers. De mondige burger wordt door politici in Westland gezien als een verzuurde sta-in-de-weg

die grote projecten tegenhoudt vanuit het egoïstische standpunt dat hij ze niet in zijn achtertuin wil. De XXL-supermarkt Naaldwijk, Chrysantenstraat Naaldwijk en ontwikkelingen van diverse bouwlocaties in de Westlandse Zoom zijn daar voorbeelden van. Burgers verzetten zich omdat ze te weinig en te laat inspraak hebben. Je kunt alleen maar schatten hoeveel tijd en geld er niet gespaard was gebleven als burgers niet achteraf maar meteen bij de aanvang van het project waren betrokken. Meer en beter en op tijd inspraak is het antwoord op spontaan burgerverzet.

Er zal een andere bestuurscultuur nodig zijn. Nodig is om eerst draagvlak bij burgers te zoeken en dan pas plannen te maken. Dus niet zoals nu bijna altijd gebeurt eerst plannen, afspraken maken met (vaak bevriende) relaties van het gemeentebestuur over uit te voeren plannen en dan pas burgers –alleen voor de vorm- laten inspreken over reeds genomen besluiten. Burgers hebben dat natuurlijk heel snel terecht door en dan zijn de rapen gaar.

Stemgedrag tijdens de gemeenteraadsverkiezingen

Westland Verstandig probeert een wijziging in bestuurscultuur te bewerkstelligen. Zelf maakt zij per plan goede afwegingen en kijkt daarbij primair naar burgerbelang. Immers voor een inwoner van Westland is een goede leefomgeving vaak één van de belangrijkste zaken en niet zo zeer ideeën van het gemeentebestuur over de verdere uitbouw van bijvoorbeeld de Greenport, Westland Marketing. Dat laatste is ook belangrijk, maar de inwoners zelf vinden hun directe leefomgeving het meest belangrijke. Terecht. Die moet veilig en goed zijn en moet niet verstoord worden door grootse plannen en besluiten die het leefgenot aantasten.

Ook de regels dienen in Westland gewijzigd te worden. De komende periode zal Westland Verstandig met voorstellen komen voor een verbeterde inspraak.

Tijdens de raadsbehandeling van de zogenaamde Voorjaarsnota –het heet inmiddels anders- op 7 juli a.s. zal Westland Verstandig een eerste stap zetten door een procedurevoorstel te doen om te komen tot een initiatiefvoorstel voor een lokaal referendum. Gedacht wordt onder meer aan een zogenaamd raadgevend referendum en dat wil zeggen dat dat op initiatief van kiesgerechtigde burgers wordt gehouden.

Een inleidend verzoek kan gedaan worden volgens de VNG-richtlijnen door 0.033% van circa 85.000 kiesgerechtigden in Westland en een definitief verzoek door 5% van circa 85.000 kiesgerechtigden. Dit is pas echt burgerparticipatie en het democratisch gehalte van bepaalde te nemen besluiten wordt verhoogd. Westland Verstandig hoopt dat de andere politieke partijen in Westland dit initiatief zullen volgen. Behalve Westland Verstandig hebben ook andere partijen in Westland aan de kiezers beloofd dat een referendum ingevoerd zou worden. Ook als die belofte niet gedaan is kan de politiek aantonen dat zij de burgers serieus neemt.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

 

Fractievoorzitter

Advertorial