Westland Verstandig hekelt dubbelrol en dubbelgedrag van coalitiepartijen

Advertorial Westland Verstandig

Westland 03.12.2014 - In de afgelopen maanden heeft Westland Verstandig meerdere keren geconstateerd dat één van de coalitiefracties in de Raad...

ineens fel verzet gaat plegen tegen een besluit van het College. In het College zitten natuurlijk dezelfde partijen als ook in de Raad het geval is.

Zo ook de constatering dat het College blijkbaar weer een terrassenbelasting in Westland wil gaan invoeren. Als het College een dergelijk besluit genomen heeft, dan moet natuurlijk de betreffende coalitieraadsfractie dat weten omdat zij nauw contact hebben met hun wethouders uit het College. Is een dergelijk besluit genomen in strijd met de afspraken die tussen de coalitiepartijen gemaakt zijn, dan hebben blijkbaar hun eigen wethouders ingestemd met invoering van een dergelijke belasting. Dat is natuurlijk vreemd omdat die wethouders van dezelfde partij zijn als de betreffende raadsfractie. Is dit een spel of weet men echt niet ofwel in het College ofwel in de raadsfractie wat er aan de hand is. Beide –spel of onwetenheid- is natuurlijk curieus.

Blijkbaar veroorzaakt de ene helft van de partij het probleem en lost de andere helft van de partij het probleem op om dan vervolgens de heldenrol op te kunnen eisen. Zo mag en moet het niet werken. Westland en haar burgers verdienen beter en het wordt tijd dat het bestuur van Westland zich eens met zinvolle, burgers echt rakende zaken gaat bezighouden in plaats van met dit soort spelletjes.

Overigens is ook Westland Verstandig tegen een terrassenbelasting en Westland Verstandig moet niets hebben van parkeerbelasting, terrassenbelasting of welke nieuwe belastingvorm dan ook.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter