Westland Verstandig houdt tweede Zorgavond in 's-Gravenzande

Advertorial

Westland 19.01.2020 - Westland Verstandig houdt tweede Zorgavond in haar Burgerkantoor aan het Marktplein 10 in 's- Gravenzande

op maandag 10 februari om 20.00 uur.

Het uitdagende thema is; 'Wat is nodig om in Westland op korte termijn gerealiseerd te krijgen?'

- meer verpleeghuisbedden in de dorpskernen
- goedkope appartementen met zorg op maat (inclusief gemeenschappelijke recreatieruimten en met beheerder)  
- passende goedkope seniorenwoningen
- leefgroephuizen met en zonder begeleiding
- meer crisis en revalidatiebedden

In Westland praten we al heel lang over het gebrek om passend te voldoen aan de woon- en daaraan gekoppelde zorgvragen die onze senioren/ mensen met een beperking in Westland hebben.


Burgerkantoor Marktplein

Echter ook dit College komt maar niet met snelle oplossingen. We zien ook dat bijvoorbeeld de Oude Pijletuinenhof verplaatst wordt naar een plek buiten het centrum. Ontwikkelaars verrijken zich vervolgens met de bouw van nieuwe appartementen op de plek van de Pijleruinenhof. Gemiste kans voor de Gemeente omdat  die plek ideaal was geweest voor de komst een tweede “Berkenflat“ ( zelfstandig wonen met zorg op maat en  activiteiten in een gemeenschappelijke recreatieruimte ).

Het huidige college verwijst als reden dat niets gebeurt voor alles naar de zorgaanbieders Pieter van Foreest en Careyn  en de woningcoorporaties, maar die kijken ook vooral naar het geld en die lossen het probleem dus niet op. Anders was het al lang gebeurd. Natuurlijk zijn er wel enige mooie  resultaten ( bijvoorbeeld Hoge Tuinen, A Capella), maar nog steeds zien we dat onze  senioren/ mensen met een beperking soms jaren moeten wachten op een geschikte plek. 

In de Kreek en de Terwebloem, Woerdblok, de Ark, De Lessenaar etc. is geen plaats en beschermd wonen is er ook niet. Het buiten Westland huisvesten is echt geen goede oplossing. Dit alles moet stoppen. Er moet een “Westlands-deltaplan“ komen voor de oplossing van dit probleem. De Gemeente moet het voortouw nemen en beter regisseren. Niet de oplossing van het probleem bij anderen neerleggen. Hierover gaat de Westland Verstandig tweede zorgavond.

Westland Verstandig nodigt enkele deskundigen uit die een korte presentatie zullen geven en het is de bedoeling dat daarna de aanwezigen - als ze dat willen - hun inbreng hebben. Ook de diverse organisaties nodigen we uit.
De avond is pas geslaagd als in ieder geval het begin van enkele concrete oplossingen voor de korte termijn er zijn. Het kan en mag niet zo zijn in Westland dat we inwoners die dringend hulp nodig hebben aan hun lot overlaten!

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Advertorial