Westland Verstandig is voor behoud Druiventuin in Monster

Advertorial

Monster 14.11.2019 - Westland Verstandig wil dat de gemeente Westland gaat voor behoud van de Druiventuin.

Onze motie tot behoud werd door de Raad aangenomen op 12 november. Als zou blijken dat het telen van het totale areaal druiven niet haalbaar of mogelijk is dan zal bekeken moeten worden in hoeverre een gedeelte anders kan worden gebruikt.

Ons werden een aantal goede suggesties gedaan door inwoners. Uiteenlopend van "maak er een zorgtuin van voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt" tot "halveer de oppervlakte druiven" of "gebruik de druiven om Westlandse wijn te maken" tot "zet een groente en bloementeelt op in het deel waar geen druiven meer zullen staan".

Allemaal prima suggesties en de moeite waard om te bekijken. Alhoewel geen eigendom van de gemeente heeft de gemeente wel direct of indirect de Druiventuin gesteund en een aantal voorzieningen eromheen (toeristische overstaplocatie, fietspadaansluiting, voet verbinding, etc.) verzorgd of daaraan meegewerkt. Dat dreigt allemaal verloren te gaan. Ook moet gedacht worden aan de 150 vrijwilligers die geen werk meer hebben en de schoolkinderen die geen rondleidingen meer kunnen krijgen.

Waarom Fonds 1818 niet te hulp schiet (de druiventuin is "gerealiseerd" door haar voorganger Fonds Westland) en een eventuele overgangsfase niet financiert, is onduidelijk. Wel moet vastgesteld worden dat het Stichtingsbestuur wel erg kort door de bocht ging en het licht in enkele weken letterlijk uitdeed, zonder waarschuwing vooraf. Was dat nou nodig, met Fonds 1818 in beeld?

Westland Verstandig vindt dat de Gemeente tot het uiterste moet gaan om de Druiventuin te behouden en in ieder geval niet moet meewerken aan een industrie of andere "leuke" bestemming in een bestemmingsplan. De Stichting de Westlandse Druiventuin is in ieder geval niet tot het uiterste gegaan, althans daar lijkt het op. Westland Verstandig begrijpt uit de vele reacties die haar bereiken van inwoners dat behoud breed gedragen wordt in Westland. We hebben al zo weinig erfgoed en dit is niet de wijze waarop met het weinige wat we hebben moet worden omgegaan.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

Advertorial