Westland Verstandig: Komst Westlands dierenwelzijnscentrum dringend nodig

Advertorial Westland Verstandig

Westland 21.09.2018 - Na vragen en verzoeken van Westland Verstandig is in Westland geregeld een dierenwelzijnsoverleg. De deelnemers zijn degenen die in Westland

zorgen voor dieren met en zonder eigenaar. Ook pleit Westland Verstandig al jaren voor een centraal gebouw met dierenambulance en opvang en mogelijk educatie.

Één van de initiatieven vanuit de organisaties is om te komen tot een centraal gebouw achter het huidige politiebureau aan de Vierschaar. De eerste plannen zijn er en Westland Verstandig vindt dat de gemeente die plannen dient te steunen. Zeker nu Westland meer groen en water gaat krijgen, zullen dieren die geholpen moeten worden alleen maar toenemen.

Het is de taak van de gemeente dat er voldoende opvang- en hulpmogelijkheden zijn. Weggelopen dieren met een eigenaar moeten zo snel als mogelijk terug naar huis kunnen en dieren in het wild moeten een goede verzorging hebben.


Foto artist Impression dierenkliniek

Vrijwilligers via Vitis en eventueel inzet van mensen van Patijnenburg dient in overweging genomen te worden. Westland Verstandig vindt dit een goede zaak en dat moet verder opgepakt worden.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Advertorial