Westland Verstandig-LEO 2.0; Andere begroting gewenst

Geplaatst door Westlanders.nu op 07/11/2013 13:38 - Gewijzigd op 07/11/2013 13:55

Westland 07.11.2013 - De door het College gepresenteerde, niet sluitende begroting 2014-2017 bevat een aantal goede zaken.

 

Toch baren vele keuzes ons grote zorgen. De gemeenteschuld loopt op tot € 4.000 per inwoner (€ 400.000.000). De grondposities (€ 260.000.000) worden niet aangepakt, afwaardering wordt vooruitgeschoven naar de toekomst. (Advertorial)

Wij hebben voor het gemeentehuishoudboekje goede alternatieven, waarmee we structureel de begroting sluitend maken, zelfs geld overhouden:

-          Minder ambtenaren waardoor op de totale loonpost van bijna € 55.000.000 uiteindelijk 10% bezuinigd wordt = besparing oplopend naar bijna € 5.000.000/jaar;

-          Vanaf 2015 doorgaan in drie bestaande gebouwen (in plaats van 4) = besparing minimaal € 250.000/jaar;

-          Versobering van uit te voeren taken. Alleen doen wat voor burgers/ondernemers nodig is;

-          Niet doen: Westland marketing, jeugdcoördinatoren, te grote communicatieafdeling voor PR College, geen 5 fulltime wethouders;

-          Geen beleid waar niet om gevraagd wordt;

-          Geen onnodige dure investeringen, zoals nieuwe gemeentehuizen = besparing op aanloopkosten en straks € 2.500.000/jaar ;

-          Geen kapitaalsvernietiging door goedlopende bedrijven de nek om te draaien: Camping Molenslag, Alpaca-ranch, Kastanjehof. Geen onnozele handhavingsdrang;

-          Eerst draagvlak bouwplannen onderzoeken en dan pas plannen presenteren. Voorkomt verspilling geld en tijd;

-          Minder blunders die de gemeente veel geld kosten (miljoenen euro’s);

Met de bespaarde gelden willen wij:

-          goede vervangende voorzieningen treffen voor ouderen in dorpskernen en (doen) realiseren van zorgwoningen;

-          zwembad de Hoge Bomen openhouden;

-          weer invoeren van de 25%-regeling voor verenigingen, niet alleen voor sport maar ook cultuur. Westlands bedrijfsleven profiteert daarvan;

-          eerdere aanleg Oostelijke Randweg/ontsluiting Teijlingen;

-          extra geld onderhoud openbaar groen en bloembakken in dorpskernen;

-          oprichting gemeentelijk woningbedrijf waardoor starters kunnen huren/kopen tegen aanvaardbare prijzen. Bouwen op bouwgronden en lege plekken in dorpskernen;

-          Woonlasten en  OZB voor bedrijven en verenigingen in 2014 niet verhogen;

-          € 400.000 extra voor cultuur (in 2012 teveel bezuinigd);

Kort en goed: Het moet echt anders en dat kan ook mits men maar wil.

Op website http://www.westlandverstandig.nl/ en http://www.lokaalenonafhankelijk.nl/ staan onze plannen en cijfermatige onderbouwing.

Peter Duijsens

Fractievoorzitter Westland Verstandig-LEO 2.0