Westland Verstandig: LPF en CDA weigeren agenderingsverzoeken in burgerkwesties

Advertorial Westland Verstandig

Westland 14.11.2018 - Westland Verstandig: LPF en CDA weigeren 8 agenderingsverzoeken van aan de Raad gerichte brieven van inwoners Westland in de Commissie

om deze in het openbaar met het College en de raadsleden te bespreken en een raadsstandpunt te bepalen.

Sedert LPF en CDA voorzitter respectievelijk plaatsvervangend voorzitter zijn van de Commissie Ruimte, worden verzoeken van fracties om agendering van brieven van verontruste inwoners van Westland geweigerd om daarover in het openbaar te spreken met de wethouder en met de Raad.

Bijgesloten wordt de e-mail van 13 november waarin dat wordt aangegeven en waarbij een achttal brieven van inwoners / vereniging niet aan de orde komen omdat het individuele belangen betreft, brieven waar het College geen antwoord op hoeft te geven en brieven waar überhaupt dus geen antwoord op zal worden gegeven.

De weigering is besproken in het zgn. BVO, waar behalve LPF en CDA de betrokken wethouders aanwezig zijn. De coalitie bepaalt dus waar wel en waar niet over gesproken wordt. Dit is duidelijk een poging om burgers monddood te maken. Dit kan natuurlijk niet en is ook in strijd met de openheid en transparantie die de coalitiepartijen en het College zeggen in acht te nemen. Niet dus als het er echt op aankomt.

Voorts moeten we helaas constateren dat LPF en CDA partijpolitiek bedrijven om brieven van inwoners en zelfs van een vereniging niet in het openbaar te behoeven behandelen. Zo worden klagende en ontevreden burgers weggehouden van de politiek.

Ook recentelijk in het Presidium is door de meerderheid van de fractievoorzitters aangegeven dat geen agenderingsverzoeken geweigerd zouden mogen worden, maar blijkbaar valt dat niet in de smaak bij LPF en CDA.

Westland Verstandig zal als LPF en CDA niet bijdraaien van de geagendeerde brieven rondvragen maken, zodat toch met de wethouder en de commissieleden over de kwesties gesproken kan worden.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Advertorial