Westland Verstandig: Nieuwe coalitie, duur grapje voor Westland

Advertorial Westland Verstandig

Westland 01.05.2014 - De verkiezingen 2014 leverde een fors verlies op voor de zittende coalitiepartijen: GBW min 6.083 stemmen,...

Progressief Westland min 645 stemmen en CDA een kleine winst van 116 stemmen. Per saldo een verlies van 6.612 stemmen, zijnde dus een fiks deel van de aanhang van de coalitiepartijen.

Bizar is het dan natuurlijk als gewoon de oude coalitie met de vijf zittende wethouders weer terugkomt. De coalitie moet aangevuld worden met de VVD om de meerderheid in de Raad te houden. Erger wordt het als de VVD natuurlijk ook een wethouder moet krijgen en dat die wethoudersplaats niet ten koste gaat van de zittende coalitie, doch men gewoon kiest voor het aanvullen van vijf wethouders met nog een wethouder.

Bedacht moet worden dat in 2010 begonnen werd met viereneenhalve wethouder. Een wethouderspost kost de gemeente meer dan € 100.000,-- nog los van jarenlange wachtgeldverplichtingen die daar nog bovenop komen. In deze tijd van bezuinigen een volstrekt onzinnige investering. Geld wat ook beter besteed kan worden aan zorg, verenigingen etc.

Zeker als dan de portefeuille-indelingen bekeken worden en diverse bij elkaar horende onderwerpen worden opgeknipt tussen diverse wethouders, dan is duidelijk dat met man en macht gezocht is naar het vooropgezette plan om de bestaande wethouders te laten doorgaan en ook nog een extra plaats voor een VVD-wethouder in te ruimen.

Het zou overigens de coalitiepartijen gesierd hebben als zij ronduit toegegeven hadden dat dat de reden voor een zesde wethouderspost zou zijn geweest, te weten dat ook de VVD een wethouder moet krijgen. Echter nu wordt opgevoerd “verzwaring van taken en toenemende inzet op de externe positionering van Westland”. Dit is natuurlijk niet de echte reden en op dat punt rijdt de coalitie nu alweer een scheve schaats.

Westland Verstandig zal het vorenstaande aan de orde stellen bij de Raadsvergadering van 13 mei 2014. Ook zal Westland Verstandig een inhoudelijk openbaar debat over het bestuursakkoord 2014-2018 laten agenderen. De coalitiepartij CDA heeft al aangegeven dat niet te willen, doch uiteraard is het in belang van de Westlandse inwoners te weten hoe de diverse partijen over het bestuursakkoord denken. Ook kan dan de wijze waarop het bestuursakkoord tot stand gekomen is en de keuze van zes wethouders en de gevolgen daarvan aan de orde komen.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter