Westland Verstandig opent meldpunt tegen NAM-plannen

Advertorial Westland Verstandig

Westland 03.07.2018 - Westland Verstandig is tegen plannen van de NAM om tot 2027 door "fracking" opnieuw gas te gaan winnen onder Westland.

Westland Verstandig opent meldpunt op haar site voor de Westlandse burgers die tegen de NAM-plannen zijn

De NAM is van plan om met fracking meer gas uit Westland op te pompen. Fracking is een methode van gaswinning waarbij eerst scheurtjes gemaakt worden in onderaards gesteente, waardoor gas door die scheurtjes naar buiten kan komen en dat wordt ook wel hydraulisch kraken genoemd. Onder grote druk worden grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën de gesteentes in gespoten. Daardoor ontstaan er barsten in het gesteente en komt het gas vrij.

Aan fracking zijn risico’s verbonden. Onder meer aardbevingsgevaar, gevolgen op termijn van de gebruikte chemicaliën in de ondergrond en de uitwerking op de aardwarmtebronnen in Westland. Ook moet gevreesd worden voor lawaaioverlast van de gebruikte installaties.

Westland Verstandig meent dat de gemeente Westland tegen deze aardgaswinning moet zijn en het niet moet toelaten. Er zal bezwaar gemaakt moeten worden en vergunningen of medewerkingen zullen geweigerd moeten worden en dat zal snel aan NAM en minister Wiebes moeten worden bericht.

Westland Verstandig is tegen de ontwikkeling van dit "nieuwe gasveld" in onze gemeente vanwege onduidelijkheid van de gevolgen voor mens en dier en het milieu op lange termijn. Daarbij is ook van belang de maatschappelijke onrust die er op dit moment is over gaswinning en de rol van de NAM daarbij.

Westland Verstandig opent op haar site www.westlandverstandig.nl een meldpunt voor Westlandse burgers en ondernemers die tegen de NAM-plannen zijn. Het is de bedoeling om deze meldingen eind juli aan te bieden aan de NAM en de Minister.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Advertorial