Westland Verstandig: Ophef over Opslag Duurzame Energie (ODE) terecht

Advertorial

Westland 29.11.2019 - Westland Verstandig: Ophef over Opslag Duurzame Energie (ODE) terecht, maar wel laat, met vooral krokodillentranen van CDA.

Zowel in kabinet als Tweede Kamer steunde het CDA de verhoging die voor bedrijven, scholen en ziekenhuizen kostenverhogend werkt. De inwoners van Nederland en dus ook van Westland gaan minder betalen. Dat laatste moet zo blijven.

De ODE is in 2013 ingevoerd en is er om de investeringen in duurzame energie te stimuleren. De subsidiepot van het SDE+ wordt met de opbrengst gevuld. De heffing wordt berekend per kWh elektriciteit en m3 gas. Het Kabinet stelde voor de ODE voor bedrijven te verhogen van 1/2 naar 2/3 en voor de consumenten te verlagen van 1/2 naar 1/3.

De Tweede Kamer steunde dit plan en CDA en VVD stemden voor. Amendementen van PVV en SGP om het lot voor de bedrijven te verzachten werden ook niet gesteund door CDA en VVD. Raar natuurlijk dat nu ineens CDA Westland wakker schiet. Ook raar dat LTO (Glastuinbouw NL) pas nu echt in actie komt. Natuurlijk moet dit niet doorgaan en moeten de bedrijven behoed worden voor dit soort ondoordachte besluiten.

Curieus is het te moeten zien dat CDA Westland een motie wilde behandelen in de Raad van 10 december a.s., maar op die dag beslist de Eerste Kamer over het voorstel. Dus ook die timing klopte niet en blijkbaar is er geen contact met de rest van het CDA, want anders zou dit toch niet gebeurd zijn. Overigens heeft de staatssecretaris beloofd, en daarvoor werd ook een motie aangenomen, om te bekijken in hoeverre de glastuinbouw gecompenseerd kan worden.

Westland Verstandig ondersteunt uiteraard dat Westland een brief stuurt aan de Eerste Kamer. Veel zal dat niet opleveren denken we. Westland Verstandig verzocht het College in gesprek te gaan met de staatssecretaris op welke wijze invulling gegeven kan worden aan versoepeling. Dat levert meer op dan een brief aan de Eerste Kamer.

Saillant nog is het dat de Westlandse landelijke partijen niets kunnen uitrichten richting Den Haag als het om belangrijke zaken voor Westland gaat. Dat wordt wel vaker gesuggereerd, maar duidelijk is dat alleen als er verkiezingen zijn Westland voor de landelijke politiek interessant is.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Advertorial