Westland Verstandig start campagne voor andere wijze inzamelen huishoudelijk afval

Advertorial

Westland 05.08.2020 - Westland Verstandig start campagne voor andere wijze van inzamelen huishoudelijk afval door gemeente.

Degenen die het met ons eens zijn kunnen de verklaring “Nascheiding huishoudelijk afval in Westland” downloaden, in onze Burgerkantoren komen ondertekenen of melden via het meldpunt op onze site www.westlandverstandig.nl. Westland Verstandig opende gisteren het meldpunt.

Het College wijzigde in 2019 de wijze van ophalen van ons huishoudelijk afval, het aantal bakken en de dagen dat de diverse bakken worden opgehaald. De door de inwoners te betalen afvalstoffenheffing steeg dit jaar met ca. 10%. Tot nog toe chaos door volstrekt verkeerde aanpak. Heel veel klachten van inwoners.

Uitleg college inzake het ophalen van karton

Westland Verstandig vindt dat Westland net als heel veel andere gemeenten, over moet gaan naar nascheiding. Dus GEEN bronscheiding (inwoners doen het zelf en beschikken over 4 bakken). Maar WEL nascheiding (1 bak waar alles in kan en ophalen iedere week op vaste dagen en scheiding bij de afvalverwerker). 

Ongetwijfeld gaat het debat over de wenselijkheid van nascheiding binnenkort weer op de politieke agenda staan. Westland Verstandig wil graag weten of de inwoners ook achter nascheiding staan. Vandaar dat we de mening van onze burgers willen weten. U kunt uw mening geven door een verklaring te ondertekenen bij één van onze Burgerkantoren, de verklaring naar ons toe te sturen of gebruik te maken van het meldpunt op onze website. Wij zenden u graag de verklaring toe als u dat wenst. Laat ons dat dan weten op 06-53401068 of info@duijsens.net

De verklaring luidt als volgt:

“Verklaring voor nascheiding huishoudelijk afval in Westland

Dus één bak voor al het huishoudelijk afval, sorteren door afvalverwerker, ophalen één keer per week op vaste dagen. In de dorpskernen zoveel als mogelijk ondergronds.

Ondergetekende verklaart tegen bronscheiding te zijn. Te lastig, te veel bakken, te duur en te weinig resultaat. Ophalen grijze bak één keer in de drie weken is ook onaanvaardbaar. 

Ondergetekende wil dat de gemeente Westland snel overgaat op nascheiding door met één bak te werken en in de kernen liefst ondergronds. Wekelijks moet die bak dan leeggemaakt worden. 

Door deze verklaring wil ondergetekende zijn/haar duidelijke voorkeur geven aan de gemeente voor nascheiding met één bak of ondergronds en één keer ophalen per week op een vaste dag. Westland Verstandig is ook voorstander van directe omschakeling naar nascheiding.

Bent u voor nascheiding van huishoudelijk afval in Westland, dan kunt u dit formulier invullen en toezenden aan Westland Verstandig, Prinses Julianastraat nr. 43A 2671 EH te Naaldwijk of stuur het formulier terug naar info@duijsens.net

 

 

De ondergetekende:

voornaam: 

achternaam: 

e-mailadres:

telefoonnummer:

straat en plaats:

geboortedatum:

 

_________________________

(handtekening)”

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

Advertorial