Westland Verstandig tevreden over plannen herinrichting Graaf Florisplein

Advertorial Westland Verstandig

's-Gravenzande 17.11.2014 - De Raad van Westland zal op 25 november a.s. akkoord gaan met de herinrichting van het Graaf Florisplein in ’s-Gravenzande.

Het wordt één parkeerterrein met een doorlopende weg. Er komt een betere verbinding voor voetgangers van het Graaf Florisplein naar het Marktplein en het geheel krijgt een beter uitstralend effect. De centen komen uit de zogenaamde ISV-subsidiepot van het Rijk (ISV is Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing).

De fractie van Westland Verstandig is erg blij dat het Graaf Florisplein een flinke opknapbeurt gaat krijgen. Wel pleit de fractie voor meer groen op het nieuwe plein en ook dat er een leuk kunstwerk wordt geplaatst. Parkeren is uiteraard erg belangrijk, maar het moet natuurlijk wel ook voor de omwonenden van de Hoflaan, Van Lennepstraat, Pompe van Meerdervoortstraat en de Graaf Florispleinbewoners en –ondernemers ook een leuk en attractief aanzien hebben. Goed is het dat de wethouder aangeeft dat met alle omwonenden goed is gesproken en dat iedereen tevreden is. Zulks moet afgewacht worden omdat blijkbaar niet iedereen zijn zegje gedaan heeft.

Westland Verstandig vindt wel dat bij plannen als deze een ruim draagvlak onder de direct belanghebbenden moet zijn. De belanghebbenden zijn vooral de omwonenden. Voordat de daadwerkelijke uitvoering begint -2017- zal de fractie van Westland Verstandig daarop verder nog terugkomen en concrete voorstellen gaan doen. Één van onze verkiezingsbeloften wordt hiermee ingelost.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter